Struktura DZPK

Struktura organizacyjna DZPK

Dyrektor
Piotr Śnigucki
Główny Księgowy
Regina Kuźmicka
Główny Specjalista
Radca Prawny
Joanna Wach
Oddział Jelenia Góra
Zastępca Dyrektora DZPK
Agnieszka Łętkowska

- stanowisko pracy głównego specjalisty
- wieloosobowe stanowisko pracy specjalistów
- samodzielny referent
- starszy referent
Oddział Wałbrzych
Zastępca Dyrektora DZPK
Leszek Mazur

- stanowisko pracy głównego specjalisty
- wieloosobowe stanowisko pracy starszych specjalistów
- wieloosobowe stanowisko pracy specjalistów
- samodzielny referent

Oddział Wrocław
- wieloosobowe stanowisko pracy starszych specjalistów
- wieloosobowe stanowisko pracy specjalistów
- starsi strażnicy
- strażnicy
- samodzielny referent
- starszy referent
Oddział Legnica
Zastępca Dyrektora DZPK
Marek Cieślak

- wieloosobowe stanowisko pracy specjalistów
- kierownik ośrodka muzealno-dydaktycznego
- konserwator
-sprzątaczka
Centrum Edukacji Ekologicznej
i Krajoznawstwa "SALAMANDRA"
w Myśliborzu