Akcja „Sprzątanie świata” – DZPK O/Wałbrzych

     Tradycyjnie, jak co roku od 18 lat, w drugiej połowie września rozpoczęta została akcja "Sprzątanie świata".
W związku z tym, iż rok 2011 ogłoszony jest Rokiem Lasów - hasło tegorocznej edycji brzmi: "Lasy to życie - chrońmy je".

Dotychczas w akcję sprzątania w obrębie parków krajobrazowych DZPK O/Wałbrzych włączyli się uczniowie szkół ze Świebodzic, Wałbrzycha, Mokrzeszowa, Stronia Śląskiego oraz wychowankowie Zakładu Poprawczego w Świdnicy.
W wyniku prac porządkowych przeprowadzonych dotychczas w ramach akcji „Sprzątanie świata”
w rejonie parków krajobrazowych uprzątnięto:
Książański Park Krajobrazowy: obręb Wałbrzych - skrzyżowanie ul. Piastów Śląskich z ul. Jeździecką w rejonie Stada Ogierów w Książu; rejon parku przy ul. Palisadowej i ul. Blankowej; teren przy ogrodach działkowych „Podzamcze”; ul. Lubiechowska i Zakole; tereny przy Palmiarni w Wałbrzychu; obręb Świebodzice - obszar ścieżki dydaktycznej „Dolina Różaneczników”, Pełcznica (okolice cisa „Bolko”); obręb Mokrzeszów - okolica „Jeziorka Daisy”.
Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich: rejon Góry Zamkowej.
Akcja sprzątania przez niektóre placówki oświatowe prowadzona jest nadal, w związku z tym zainteresowane szkoły zapraszamy do udziału w akcji.