Sprzątanie zbiornika Mietkowskiego, 2012

   W związku z Porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Zakładem Karnym nr 2 przy ul. Fiołkowej we Wrocławiu, a naszą jednostką, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w dniu 17 kwietnia 2012 r.  zorganizował drugą już akcję sprzątania Zbiornika Mietkowskiego na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” . Teren objęty akcją to obrzeża zbiornika Mietkowskiego od miejscowości Chwałów poprzez zaporę aż do Imbramowic.

 

   Poprzednia akcją , która odbyła się jesienią przebiegła bardzo pomyślnie zebrano 5,5 tony śmieci, za co DZPK otrzymało podziękowania od Wójta Gminy Mietków –gospodarza terenu, jak też od bezpośredniego zarządcy czyli Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej. Uważamy że bliskie sąsiedztwo zbiornika i dużego miasta jakim jest Wrocław oraz okoliczne miasta Świdnica, Wałbrzych, sprzyja rozwojowi turystyki, głównie sportów wodnych i wędkarstwa, niestety ma to również związek z dewastacją terenu poprzez właśnie zaśmiecanie.
Akcja została zaplanowana na kwiecień ze względu na fakt, iż wiele nadbrzeżnych  miejsc nie zostało jeszcze porośniętych przez roślinność przez co była większa możliwość dokładnej penetracji terenu.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach przeprowadzenia akcji, jak poprzednio wynajął autokar, który przywiózł skazanych wraz z opiekunami na miejsce, zabezpieczył worki i rękawice oraz gorący posiłek, co stanowiło warunek przeprowadzenia akcji przez więźniów .
W organizację akcji włączyli się również: gmina Mietków, która zabezpieczyła kontenery i transport śmieci na wysypisko, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej –Zbiornik Mietkowski, którzy zapłacili za odbiór śmieci, wyznaczyli miejsca newralgiczne, które bezwzględnie wymagały posprzątania, a także Polski Związek Wędkarski, który zakupił wodę,  przygotował miejsce na posiłek i również brał czynny udział w koordynacji akcji.
Strefa brzegowa zbiornika objęta sprzątaniem, to około kilkanaście kilometrów, gdzie więźniowie zebrali blisko 8 ton porzuconych śmieci. Zebranie tak dużej ilości śmieci nie pozostanie bez znaczenia dla tego cennego przyrodniczo miejsca. Dla więźniów akcja  stanowiła również walor resocjalizacyjny, poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej, szacunku dla środowiska naturalnego oraz kształtowania pożądanych społecznie postaw. Biorąc pod uwagę powodzenie drugiej już akcji, a także  ilość zebranych odpadów planuje się możliwość zorganizowania akcji również na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. DZPK przystąpił do konsultacji tego przedsięwzięcia z władzami gminy Sobótka i Nadleśnictwem Miękinia.