XIV Regionalna Konferencja, Informacja pokonferencyjna

   XIV Regionalna Konferencja na temat „Aktywizacja przestrzenno - gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego Chełmy”.


      W piątek, 20 kwietnia, w ośrodku edukacji ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu odbyła się XIV Regionalna Konferencja na temat „Aktywizacja przestrzenno - gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Organizatorem  spotkania, był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Przybyłych gości przywitał dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Piotr Śnigucki.
W konferencji uczestniczyli poseł Robert Kropiwnicki, starosta jaworski Stanisław Laskowski, wójtowie Maria Leśna (Złotoryja), Sebastian Oszczęda (Paszowice), Mariusz Foryś (Mściwojów) i Zbigniew Przychodzeń (Męcinka).
    O potrzebie sformułowania nowych dokumentów - polityki krajobrazowej województwa dolnośląskiego oraz wytycznych urbanistycznych mówił w inaugurującym konferencję referacie dr Maciej Zathey, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił również harmonogram prac nad tworzeniem nowej strategii rozwoju województwa. Konkretne przykłady zagrożeń dla krajobrazu, wynikające z nieprzemyślanych inwestycji, przedstawiła architekt Irena Niedźwiecka-Filipiak.  Po raz kolejny na konferencji pojawił się wniosek stworzenia katalogu typowych dla regionu rozwiązań architektonicznych dla budownictwa jednorodzinnego, zawierający wytyczne architektoniczne aby unikać w przyszłości powstawania „potworków", psujących krajobraz Gór i Pogórza Kaczawskiego. O tym, na co i ile wykorzystano z funduszy unijnych na tym obszarze, mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast o tym, jak walory krajobrazowe regionu są wykorzystane do jego promocji i rozwoju, mówiła Gabriela Męczyńska, dyrektor biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, które od kilku lat prowadzi z powodzeniem działania mające na celu zbudowanie marki turystycznej „Kraina Wygasłych Wulkanów". Wojciech Bobiński z Państwowego Instytutu Geologicznego, zaprezentował wybrane walory geologiczne na przykładzie projektowanych stanowisk dokumentacyjnych. O konieczności ochrony walorów krajobrazowo - przestrzennych na przykładzie wsi Stanisławów mówiła Elżbieta Ciało-Grzybowska, która jest nie tylko architektem, ale również mieszkanką tej wsi. Natomiast dr Tomasz Stolarczyk z Muzeum Miedzi w Legnicy przedstawił relikty dawnego górnictwa na terenie „Chełmów" i możliwości ich wykorzystania do celów turystycznych.  Organizatorzy spotkania, czyli Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej już teraz szukają tematów na kolejną, piętnastą edycję konferencji, która być może odbędzie się w przyszłym roku na nieco szerszym forum.

W artykule wykorzystano tekst zamieszczony w Nowej Gazecie Jaworskiej z dnia 25.04.2012 r. (MŚ)
Fotografia (MŚ)