Akcja sprzątania świata – Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Jelenia Góra

   W dniu 31 maja 2012r. odbyła się akcja sprzątania świata – rzeki Bóbr i Jeziora Modrego na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Miejscem akcji było Borowy Jar na odcinku od Wieży Krzywoustego w Jeleniej Górze do Schroniska ,,Perła Zachodu” w Siedlęcinie. Akcja sprzątania w tym miejscu organizowana jest przez DZPK Oddział Jelenia Góra już po raz drugi. W tym roku grupa 50 uczestników akcji, przedstawicieli instytucji związanych z terenem akcji, sprzątała prawy i lewy brzeg rzeki Bóbr wzdłuż tras turystycznych oraz świeci od strony wody przy udziale specjalistycznego sprzętu obsługiwanego przez pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Podczas czterogodzinnej akcji zebranych zostało 600 kg śmieci. Trud i wysiłek uczestników akcji na rzecz utrzymania czystości na terenach chronionych jest wzorem do naśladowania dla innych, którzy to środowisko zaśmiecają. Podsumowanie akcji i podziękowanie dla uczestników wraz z poczęstunkiem przy ognisku odbyło się przy Wieży Książęcej w Siedlęcinie.


Partnerzy akcji w 2012 roku: Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Związek Gmin Karkonoskich, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Urząd Gminy Jeżów Sudecki, Polski Związek Wędkarski Okręg w Jeleniej Górze, Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni w Jeleniej Górze, Książęca Wieża Mieszkalna w Siedlęcinie, Stowarzyszenie ,,Nasz Siedlęcin”, PTTK Oddział ,,Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, PTTK Oddział ,,Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.


Patronat medialny nad akcją objęła TV Dami. 
Wszystkim wymienionym instytucjom za wsparcie akcji sprzątania w 2012 roku
bardzo serdecznie dziękujemy – DZPK Oddział Jelenia Góra.