Podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Bioróżnorodność w skali makro” oraz projektu „Zachowanie śladów bioróżnorodności”

   W dniu 13 listopada 2012r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursowych i podsumowanie działań projektowych realizowanych w ramach projektu „Zachowanie śladów bioróżnorodności” realizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Spotkanie odbyło się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze i połączone było z wystawą historycznej kolekcji owadów, prezentacją konkursowych prac fotograficznych oraz zajęć edukacyjnych na temat bioróżnorodności świata owadów na terenie parków krajobrazowych.

Projekt „Zachowanie śladów bioróżnorodności” współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Działania projektowe dotyczyły odnowienia historycznej kolekcji owadów, organizacji specjalistycznych spotkań seminaryjnych nt. bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pt. „Bioróżnorodność wokół nas”, organizacji konkursu przyrodniczego pt. „Bioróżnorodność w skali marko” oraz wydania materiałów informacyjno-promocyjnych.
Spotkanie w dniu 13 listopada dotyczyło wspólnej inicjatywy DZPK Oddział Jelenia Góra i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze związanej z odświeżeniem, opisaniem i zabezpieczeniem dla celów edukacyjnych kolekcji owadów, której powstanie datuje się na lata 1874-1923 i stanowi cenną bazę bioróżnorodności różnych gatunków owadów, zarówno krajowych, jak i egzotycznych. Odnowione gabloty dostępne będą dla celów edukacyjnych w szkole i w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK w Jeleniej Górze.
Podczas spotkania odbyło się również wręczenie nagród w wojewódzkim konkursie fotograficznym pt. „Bioróżnorodność w skali makro”, którego celem było sfotografowanie owada w naturalnym środowisku. Konkurs rozstrzygnięty był w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu dokonali Dyrektor DZPK p. Piotr Śnigucki i Dyrektor WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze p. Zdzisław Rzewuski. Nagrodami w konkursie były plecaki turystyczne, mikroskopy optyczne, liczne opracowania książkowe na temat przyrody, owadów, parków krajobrazowych i fotografowania przyrodniczego. Pierwsze miejsca nagrodzone zostały namiotem turystycznym i aparatem fotograficznym.
Podsumowaniem spotkania były podziękowania za miłą i owocną współpracę projektową pomiędzy DZPK i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze oraz wsparcie finansowe WFOŚiGW we Wrocławiu dla działań ekologicznych realizowanych w regionie jeleniogórskim.       


Wystawa konkursowych prac fotograficznych i kolekcji owadów oraz zajęcia edukacyjne.


Wystawa bioróżnorodności historycznej kolekcji owadów.


Rozdanie nagród w konkursie wojewódzkim - laureaci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, podziękowania za współpracę przy projekcie.