Sprzątanie Zbiornika Mietkowskiego 06.08.2013 r.

   W dniu 06.08.2013r. na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” oraz na terenie obszaru Natura 2000 „Zbiornik Mietkowski” (PLB020004) odbyła się, podobnie jak w poprzednim roku akcja sprzątania śmieci. Zebrano ok. 9 ton śmieci. Jak się okazało jest to tylko część śmieci znajdujących się wokół Zbiornika, co tylko podkreśla konieczność przeprowadzania podobnych akcji w trosce o stan przyrody Parku i Obszaru Natura 2000.

Akcja odbyła się przy współudziale i finansowaniu Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu, któremu należą się szczególne podziękowania za pokrycie kosztów wywozu zebranych śmieci.

Szczególne podziękowania należą się również Zakładowi Karnemu nr 2 we Wrocławiu z ulicy Fiołkowej 38 za uczestnictwo grupy 48 więźniów przebywających w Zakładzie Karnym do udziału w akcji sprzątania śmieci.

DZPK dziękuje Dyrektorowi Zakładu Karnego Panu ppłk Andrzejowi Stanejko oraz funkcjonariuszom towarzyszącym więźniom tj. Panu ppor. Marcinowi Walkowiak - autor programu "Leśnik" w ramach którego odbyła się akcja oraz Panu por. Tomaszowi Śliz - pomoc przy realizacji programu.