Akcja edukacyjna 2013 „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie” – Jelenia Góra

Akcja edukacyjna pt. „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie” to cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra z udziałem zaproszonych gości reprezentujących różne instytucje związane z tematem przyrody. W programie akcji odbyły się w 2013 roku cztery spotkania edukacyjne, raz na kwartał.


Tereny parków krajobrazowych charakteryzują się licznymi ciekawymi miejscami zarówno pod względem przyrodniczym, historyczno-kulturowym, jak i turystycznym. Celem akcji jest przybliżenie uczestnikom spotkań – dzieciom i młodzieży praktycznych zagadnień i aktywnych form spędzania wolnego czasu w zgodzie z przyrodą, poprzez prezentacje i opowieści przedstawicieli różnych instytucji bezpośredni i pośrednio związanych z ochroną przyrody i działaniami realizowanymi na obszarze parków krajobrazowych.
Pierwsze spotkanie pt. „Nie taki nietoperz straszny” odbyło się 27.03.2013r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze z udziałem przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” p. Anną Bator. Przedstawiono zagadnienia i ciekawostki dotyczące biologii życia nietoperzy wraz z karmieniem żywych nietoperzy znajdujących się pod opieką organizacji „pro Natura”.
Drugie spotkanie pt. „Wędkarstwo muchowe – ekologia, piękno, aktywny wypoczynek” odbyło się 23.05.2013r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze z udziałem przedstawiciela Polskiego Związku Wędkarskiego - Koła Grodzkiego w Jeleniej Górze p. Mariuszem Szalejem. Zaprezentowano informacje dotyczące wędkarstwa muchowego, wybranych gatunków ryb i środowiska ich życia wraz z pokazem sprzętu wędkarskiego i praktycznej jej obsługi.
Trzecie spotkanie pt. „Wiadomości z życia pszczół” odbyło się 26.09.2013r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze z udziałem przedstawiciela Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze p. Prezes Haliną Franków. Tematem zajęć były zagadnienia związane ze środowiskiem życia pszczół i ich znaczenia dla przyrody oraz zagrożenia środowiskowe wpływające na ich funkcjonowanie. Uczestnicy zajęć obejrzeli krótki filmy o pszczołach oraz uczestniczyli w warsztatach praktycznych dotyczących lepienia świeczek z wosku pszczelego.   
Czwarte spotkanie pt. „Przygotowanie zwierząt leśnych do zimy” odbyło się 20.11.2013r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa Szklarska Poręba p. Stanisławem Gmyrkiem. Na zajęciach omówiono zachowania i sposoby przetrwania wybranych gatunków zwierząt leśnych w trudnych warunkach zimowych. Uczestnicy zajęć zobaczyli i mogli dotknąć poroża jelenia, eksponaty zwierząt m.in. borsuka, kuny, gronostaja, a także skórę jenota, lisa, dzika oraz muflona.


Zajęcia edukacyjne nt. nietoperzy, warunków życia i miejsc ich występowania.Zajęcia edukacyjne nt. wędkarstwa z pokazem sprzętu wędkarskiego i robieniem sztucznych muszek na ryby.Zajęcia edukacyjne nt. życia pszczół i ich znaczenia dla przyrody.Zajęcia edukacyjne nt. przygotowania wybranych gatunków zwierząt leśnych do zimy.