Seminarium „Edukacja ekologiczna kluczem do przyszłości”, Jelenia Góra

   W dniu 15 kwietnia 2014r. odbyło się seminarium edukacyjne pt. „Edukacja ekologiczna kluczem do przyszłości”, którego głównym celem była wymiana informacji pomiędzy jednostkami zajmującymi się edukacją ekologiczną na płaszczyźnie wojewódzkiej, regionalnej i lokalnej obszaru jeleniogórskiego. Organizatorem spotkania był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra we współpracy z Związkiem Gmin Karkonoskich. 

Seminarium prezentujące różne przykłady instytucji i metody realizacji edukacji ekologicznej odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. Prezentowano tematy dotyczące działań edukacyjnych skierowanych dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych, w tym nauczycieli. Przedstawiano konkretne formy działań edukacyjnych i informacyjnych na przykładzie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Urzędu Miasta Jeleniej Góry, Nadleśnictwa Kamienna Góra, Związku Gmin Karkonoskich, Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach czy Książnicy Karkonoskiej. O szerokiej ofercie edukacyjnej bezpłatnych zajęć na temat parków krajobrazowych poinformował uczestników spotkania także Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, który w Jeleniej Górze funkcjonuje jako Oddział Regionalny ale także jako Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Działania z zakresu edukacji ekologicznej omawiano również na przykładzie współpracy dolnośląsko-saksońskiej i możliwości transferu pozytywnych metod i form edukacji w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych organizowanych przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” z Lubania.


Spotkanie edukacyjne zorganizowane było w ramach projektu
pt. „Przyroda i krajobraz – jubileusz 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu


     
Program seminarium edukacyjnego


Wystąpienia zaproszonych referentów: Witold Szczudłowski – Związek Gmin Karkonoskich, Bartłomiej Dymek – Nadleśnictwo Kamienna Góra, Jolanta Szwedowska – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu   


Wystąpienia zaproszonych referentów: Grzegorz Truchanowicz – Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, Paweł Domagała – Urząd Miasta Jeleniej Góry, Jan Lercher – Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska