Akcja „Wielki Dzień Pszczół”, Jelenia Góra

   W dniu 8 sierpnia 2014 roku odbyły się ogólnopolskie obchody Wielkiego Dnia Pszczół. Nadrzędnym celem akcji była promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody na rzecz rozwoju i utrzymania pszczół w Polsce, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe. Organizatorami programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” były Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. i Fundacja Nasza Ziemia. W tym roku do akcji z działaniami edukacyjnymi włączył się także Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, który zorganizował spotkanie w przedszkolu Akademia Happy Kids w Jeleniej Górze.

W ramach czynnego uczestnictwa w akcji w dniu 8 sierpnia 2014r. zorganizowane zostało przez DZPK Oddział Jelenia Góra spotkanie przyrodnicze dla dzieci przedszkolnych dotyczące rozpoznawania i znaczenia pszczół w przyrodzie. Przedstawiona został krótka prezentacja nt. „Pszczelej rodziny”, podczas której przybliżono najmłodszym uczestnikom spotkania zagadnienie hierarchii w pszczelim świecie, roli jaką spełniają robotnice i trutnie oraz jak ważna dla każdego roju jest królowa. Przedszkolaki z dużym zapałem wykonywały powierzone im zadania edukacyjne, w tym gry i zabawy polegające m.in. na składaniu z przygotowanych elementów pszczoły, obserwacji owadów pod binokularem, rozpoznawania wybranych gatunków itp. Wszyscy uczestniczy spotkania otrzymali materiały edukacyjne i drobne upominki przekazane przez organizatora akcji za pośrednictwem DZPK Oddział Jelenia Góra.  


Prezentacje, gry i zabawy edukacyjne na temat pszczół w salach i na placu zabaw w przedszkolu Akademia Happy Kids w Jeleniej Górze.