Ścieżka edukacyjna „Kolorowe Jeziorka”, Jelenia Góra

   Kolorowe Jeziorka w Wieściszowicach na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego to atrakcja turystyczna Gminy Marciszów i Nadleśnictwa Kamienna Góra. Miejsce wyróżnione jako jedno z siedmiu cudów Polski, w którym przyroda łączy się z historią, a woda w jeziorkach przybiera różne kolory.  


W dniu 16 października 2014r. odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej ,,Kolorowe Jeziorka” w Wieściszowicach oraz terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony przyrody. Ścieżka edukacyjna w formie ośmiu nowych tablic informacyjnych na szlaku zielonym od parkingu w Wieściszowicach na szczyt Wielkiej Kopy prezentuje wartości przyrodnicze i historyczne terenu. Powstała ona w wyniku współpracy jednostek bezpośrednio związanych z terenem Kolorowych Jeziorek tj. Nadleśnictwa Kamienna Góra, Gminy Marciszów i działającego na tym terenie Dzierżawcy Kolorowych Jeziorek oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Ścieżka jest uzupełnieniem infrastruktury turystycznej „Kolorowych Jeziorek” jako miejsca przyjaznego dla edukacji, turystyki i wypoczynku na świeżym powietrzu blisko przyrody. Po otwarciu ścieżki odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej z Marciszowa. Zajęcia prowadzone były przez edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra i Nadleśnictwa Kamienna Góra. Pomimo przelotnego deszczu atmosfera całego spotkania była bardzo miła i zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami, śpiewem przy akompaniamencie gitary i wspólnym pamiątkowym zdjęciem.             


Oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej „Kolorowe Jeziorka w Wieściszowicach. W otwarciu uczestniczyli (od lewej strony): Agnieszka Łętkowska Z-ca Dyrektora DZPK Oddział Jelenia Góra, Stefan Zawierucha Wójt Gminy Marciszów, Dariusz Gajda Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra i Wiesław Wójcik Dzierżawca Kolorowych Jeziorek


Wybrane tablice informacyjne na ścieżce edukacyjnej „Kolorowe Jeziorka”


Zajęcia edukacyjne na ścieżce edukacyjnej „Kolorowe Jeziorka” zorganizowane przez edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra i Nadleśnictwa Kamienna Góra dla uczniów Szkoły Podstawowej z Marciszowa, wspólne ognisko i pamiątkowe zdjęcie