Seminarium pt. „Nietoperze - wróg czy przyjaciel w budynku?”, Jelenia Góra

  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra realizując zapisy planów ochrony jeleniogórskich parków krajobrazowych oraz mając na uwadze stałe pogłębianie świadomość ekologicznej mieszkańców naszego regionu na temat ochrony przyrody organizuje seminarium specjalistyczne poświęcone zagadnieniom związanym z zasiedlaniem przez nietoperze i inne zwierzęta dachów oraz strychów budynków mieszkalnych i sakralnych, w tym objętych ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Spotkanie odbędzie się we współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z Wrocławia, a jego celem będzie wymiana informacji i prezentacja sposobów działań i zabezpieczeń dotyczących obiektów, w których występują nietoperze. Przedstawiciele Towarzystwa posiadają bardzo bogate doświadczenie w kwestii praktycznych rozwiązań na rzecz ochrony nietoperzy, jak i możliwości pozyskiwania środków finansowych (obecnie realizuje projekt LIFE PODKOWIEC+) związanych z modernizacją i remontami budynków/obiektów, w obrębie których występują gatunki chronione. Ponadto na spotkaniu pragniemy poruszyć kwestie związane z obecnością innych grup zwierząt jakie mogą pojawić się w w/w obiektach np. sowy, pustułki czy kuny.
  Mając na uwadze powyższy temat oraz dużą liczbę obiektów zabytkowych na terenie jeleniogórskich parków krajobrazowych wykazanych w Rejestrze Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ważną kwestią pozostaje także informacja odpowiednich służb i instytucji w zakresie możliwości prac jakie mogą być przeprowadzone w obrębie takich miejsc. W związku z powyższym w programie spotkania będzie także wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
  Seminarium odbędzie się w dniu 15 października 2015r. w sali konferencyjnej odnowionej Wieży Widokowej w Radomierzu (dawny kościół) - Radomierz 60,  która funkcjonuje także jako Gminna Informacja Turystyczna miejscowości Janowice Wielkie (przy głównej trasie do Jeleniej Góry, pomiędzy Kaczorowem a Jelenią Górą, przy zjeździe na Janowice Wielkie). Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych - serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.

Harmonogram seminarium