Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016, Legnica

   W dniu 20 maja 2016 roku  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej III edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH pt. „Spotkania z przyrodą  w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska” zorganizował „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016” w miejscowości Myślibórz.

 Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły podstawowe z Dolnego Śląska, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2016”. W tym roku były to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego ze Złotoryi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego z Oleśnicy, Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II z Wałbrzycha, Szkoła Podstawowa nr 11  im.  Fryderyka Chopina z Jeleniej Góry oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza  Korczaka z Przemkowa.

Uczestników Festynu, których przyjechało ponad 300 przywitał Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu  Piotr Śnigucki oraz Wójt Gminy Paszowice Sebastian Oszczęda.


Główny koordynator Myśliborskiego Festynu Przyrodniczego  Pani Regina Kuźmicka (fot.2)
z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych przedstawiła regulamin międzyszkolnego współzawodnictwa i przydzieliła poszczególnym grupom opiekunów z DZPK.
Stanowiska zadaniowe zostały zlokalizowane na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej
i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, na terenie Nadleśnictwa Jawor
(wzgórze Rataj - 350m n.p.m., „Wąwóz Myśliborski”, „Skałka Elfów”- 350m n.p.m.) oraz na terenie gminy Paszowice (Słoneczna Łąka - parking).

Organizatorzy przygotowali m.in. ekologiczne wyzwania-zadania pod tajemniczymi nazwami jak: Rybacki golf, Wyścig gąsienic, Kopce kreta, Złap obiadek,  Latające klejnoty czy Kłujący komputer.
Dla pasjonatów  przyrody przygotowano różne podchwytliwe konkursy, ujęte w formie zabawowej  m.in. Leśne koło wiedzy, Odgadywanie przysłów, Rozpoznawanie drzew, zwierząt chronionych i głosów zwierząt oraz Rozróżnianie form ochrony przyrody.
Dla  wysportowanych i cierpliwych uczestników opracowano zadania i gry zręcznościowe pt.:
Co w stawie pływa - czyli łowienie i rozpoznawanie ryb żyjących w polskich wodach,
Segregowanie odpadów, Wyplatanie warkoczy z siana, Wędrówka ścieżką zmysłów, Skoki żab w workach oraz Rozpoznawanie skał i minerałów w prawdziwym wulkanie.

Jedną z trudniejszych konkurencji był  Bieg patrolowy.  Na trasie o długości 3 km w terenie górzystym uczestnicy  musieli odnaleźć sprytnie ukryte zadania i je rozwiązać.
Podczas Festynu prezentowane było formikarium oraz żyjące w nim mrówki.  Młodzież mogła dowiedzieć się również jak pomagać dziko żyjącym zwierzętom oraz jak zmajstrować budkę lęgową.
W tym dniu ośrodek dydaktyczny Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu udostępnił nieodpłatnie swoją ekspozycję przyrodniczo-kulturową  pt. „Chełmy nasz wspólny dom”.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się  z pracą i narzędziami archeologa podczas wykonywania przykładowych prac wykopaliskowych.
Uczestników Festynu zaproszono na warsztaty pokazowe związane z pracą dawnych rzemieślników m.in. młynarza - mielono zboże kamiennymi żarnami czy tkacza - wyplatano materiał z włóczki i  filcowano wełnę. Pokazano jak dawniej powstawał papier podczas jego  czerpania. Nauczano jak posługiwać się kołem garncarskim, lepić naczynia z gliny oraz je glazurować.

Przy wspólnym ognisku organizatorzy przygotowali zaplecze gastronomiczne; były kiełbaski, bułki, napoje oraz słodycze. Młodzież podczas Festynu kosztowała różnych gatunków miodów, wypieczonych i gorących podpłomyków oraz prażonego popcornu.Ogłoszenie zwycięzców

Na podstawie sumy osiągniętych punktów za wykonanie poszczególnych zadań w rywalizacji międzyszkolnej sędziowie przyznali:

I miejsce zdobyła:
PUBLICZNA  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 im. Jana Pawła II z Wałbrzycha pod opieką Pani  Anny Perkowskiej
Dla zwycięzców organizator ufundował dwudniowy pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu wraz z atrakcyjnymi warsztatami przyrodniczymi oraz krajobrazową wycieczkę autokarową po Parku Krajobrazowym „Chełmy”.

II miejsce zdobyła:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Janusza  Korczaka z Przemkowa pod opieką Pani Elżbiety Terlikowskiej
Za II miejsce organizator jako nagrodę ufundował dwudniowy pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu wraz z atrakcyjnymi warsztatami przyrodniczymi.


III miejsce zajęły ex aequo:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Henryka Brodatego ze Złotoryi pod opieką Pani Urszuli Markowskiej
 oraz
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Kardynała Bolesława Kominka z Kątów Wrocławskich pod opieką Pani Katarzyny Sowińskiej.
Organizator dla w/w szkół ufundował jednodniowy pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra” w Myśliborzu wraz z atrakcyjnymi warsztatami przyrodniczymi.

Ponadto wymienione szkoły otrzymały jako nagrody dla bibliotek szkolnych, wydawnictwa  o tematyce przyrodniczej.

W  Szkolnym Myśliborskim Festynie Przyrodniczym - maj 2016 wzięli ponadto udział uczniowie ze
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Jana Kilińskiego z Oleśnicy pod opieką Pani Elżbiety Zdunek
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11  im.  Fryderyka Chopina z Jeleniej Góry pod opieką Pani Mirosławy Biegus.

Pragniemy podziękować dyrektorom szkół biorących udział w Festynie za wsparcie i wkład w działania na rzecz edukacji przyrodniczej  Dolnego Śląska m.in. Pani Janinie Zdanowicz,  Lidii Reps,  Urszuli Karnasiewicz,  Ewie Skrypak, Panu Eugeniuszowi Sroce oraz Leszkowi Łukaszewiczowi.

   


Dla uczczenia  III edycji „Szkolnego Myśliborskiego Festynu Przyrodniczego – maj 2016” pierwszy raz wybito dla wszystkich uczestników spotkania metalowe, pamiątkowe monety tzw. „Chełmiaki”.