Konferencja pt. „Borowy Jar - historia i turystyka”, Jelenia Góra

  • Drukuj

   W dniu 18 listopada 2016r. odbyła się konferencja pt. „Borowy Jar - historia i turystyka” pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Pana Marcina Zawiły. Partnerami konferencji byli: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, Miasto Jelenia Góra i Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące wartości historycznych i przyrodniczych w połączeniu z walorami krajobrazowymi i możliwością poznania terenu poprzez różne aktywności turystyczne na obszarze Borowego Jaru, jako miejsca rekreacji i wypoczynku oraz bezpośredniego kontaktu z przyrodą w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru.

Omówiono działania infrastrukturalne zrealizowane w ostatnich 3 latach i aktualną sytuację dotyczącą oznaczeń turystycznych, ciekawych miejsc do zobaczenia, punktów widokowych, alternatywnych tras spacerowych w odniesieniu do istniejących szlaków turystycznych. W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób. Zagadnienia przedstawiono w formie prezentacji wg programu spotkania, a dla zainteresowanych osób zajęć terenowych umożliwiających poznanie terenu Borowego Jaru pod względem wybranych dziedziny aktywności ruchowej tj. nordic walking i wspinaczki.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

nordic walking 1.jpg nordic walking 2.jpg nordic walking 3.jpg

wspinaczka 1.jpg wspinaczka 2.jpg wspinaczka 3.jpg