Ochrona zasobów kulturowych nagrobki, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych - Oddział Legnica, przeprowadził akcję związaną z zachowaniem zasobów kulturowych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Przeciwdziałamy niszczeniu i niewłaściwemu korzystaniu z zabytków, kontrolujemy ich stan,  zapobiegamy utracie walorów zabytkowych, a także popularyzujemy wiedzę  o historii i elementach krajobrazu kulturowego Parku. Takie działania służą zachowaniu najcenniejszych zespołów i obiektów zabytkowych w Przemkowie.


25 marca 2017 r. wspólnie z Dolnośląską Grupą Eksploracyjną LEGION oraz przedstawicielami mniejszości etnicznej Romów z Przemkowa, uporządkowaliśmy  cmentarz rodowy Książąt von Schleswig – Holstein. Znajduje się on na terenie obecnego rezerwatu przyrody „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa”. Co ciekawe – jest to również teren Parku Zabytkowego w Przemkowie. Możemy na nim zobaczyć między innymi płytę nagrobną księżnej Louise Sophie (zm. 1867 r.) żony księcia Christiana Augusta (zm. 1869 r.). Działając razem usunęliśmy wszelkie nieczystości z otoczenia dwóch rzędów płyt, a także z pozostałości po kapliczce cmentarnej. Wokół sześciu płyt nagrobnych zebraliśmy  nagromadzony od wielu już lat nadkład ziemi, przywracając tym samym poziom ówczesnej, oryginalnej  obudowy płyt. Z samych płyt nagrobnych - w sposób nie ingerencyjny i nie zmieniający wartości historycznej – usunęliśmy wieloletnią narośl grzybów, glonów, mchu oraz innych roślin naczyniowych – przywracając dawny wygląd.
Tak działając, wspólnie okazujemy szacunek dla pochowanych i podtrzymujemy pamięć kulturową oraz historyczną.


Sporządził: Mieczysław Kowalski