Gnomon koło Muchowa, Myślibórz

   Miło nam poinformować Państwa o zakończeniu modernizacji punktu dydaktyczno-wypoczynkowego „GNOMON koło Muchowa”.

W 2003 r. z inicjatywy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica w ramach projektu „Confluence”, uroczyście wyznaczono i posadowiono w Parku Krajobrazowym „Chełmy” na terenie Nadleśnictwa Jawor bazaltowy-zaostrzony słup, który wyznacza punkt przecięcia współrzędnych geograficznych: E16o00’00”- N51o00’00”. Gnomon to pionowo ustawiony pręt lub słup rzucający cień na poziomą płaszczyznę.Celem projektu jest zaproszenie wszystkich chętnych osób do współtworzenia informacji o miejscach każdego skrzyżowania o całkowitej równej długości i szerokości geograficznej na świecie. Strona projektu:  (http://confluence.org/index.php).
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica-Myślibórz wychodząc na przeciw  rzeszy turystów zaangażowanych w projekt Confluence” oraz coraz bardziej popularnej turystyki poznawczej realizującej projekt „Geocaching” (https://www.geocaching.com/play/search), w 2017 r. wyremontował w punkcie „Gnomon koło Muchowa” nawierzchnię i zamontował 2 ławostoły. Ponadto, opracował informację o znaczeniu tego miejsca i zamieścił ją na 3 tablicach dydaktycznych (autor: Joanna Wyrzychowska).

 

Rozmieszczenie punktów przecięcia współrzędnych geograficznych o całkowitej równej długości i szerokości geograficznej w Polsce.
 


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca
Z turystycznym pozdrowieniem !
załoga DZPK Oddział Legnica-Myślibórz