Światowy Dzień Mokradeł, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - Przemkowski Park Krajobrazowy, w dniu 01 lutego 2019 r., zorganizował obchody ŚWIATOWEGO DNIA MOKRADEŁ, pod hasłem: "Przemkowskie mokradła w walce ze zmianą klimatu".
W obchodach święta o charakterze warsztatowo–plenerowym uczestniczyło ponad 50 osób, w tym młodzież z Przemkowskiego Ośrodka Kultury, Świetlicy Wiejskiej w Piotrowicach, radni Rady Miejskiej w Przemkowie, członkowie zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemkowie, członkowie mniejszości etnicznej – Stowarzyszenia Romów w Przemkowie oraz pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica.


Spotkanie podzielono na trzy etapy.
Pierwszy, obejmował spotkanie na terenie mokradeł - objętych Konwencją Ramsarską; terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie"; Przemkowski Park Krajobrazowy; użytek ekologiczny "Przemkowskie Bagno" - dolina nizinna rzeki Szprotawa.
W plenerze omówiono znaczenie mokradeł oraz przedstawiono prowadzone przez DZPK Wrocław zabiegi czynnej ochrony m.in. odtworzenie dawnych starorzeczy na trwałych użytkach zielonych; zachowanie małej retencji, odtworzenie zanikających siedlisk flory i fauny wodno-błotnej, a przede wszystkim włączenie mokradeł (torfowisk) w stabilizowanie emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmiany klimatu oraz magazynowanie nadmiaru wód opadowych. Ponadto, zaprezentowano charakterystyczne łęgi z żeremiami oraz efekty „pracy” m.in. bobrów.
Wędrówka po Przemkowskich mokradłach to przejście trasy (ok. 6 km), w tym kładką dydaktyczną (861 m), wejście na wieżę widokową (16 m wysokości) usytuowaną na pograniczu rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie" (1046 ha) oraz użytku ekologicznego "Przemkowskie Bagno" (1696 ha).
Drugi etap, to poczęstunek uczestników spotkania nad rzeką Szprotawa gorącym posiłkiem: herbata, kawa, „wojskowa grochówka” i kiełbaski z ognisko.
Trzeci etap: to spotkanie warsztatowe w Przemkowskim Domu Kultury, gdzie pracownicy DZPK Wrocław przedstawili wyjątkowo obrazową i ciekawą prezentację na temat znaczenia i funkcji mokradeł w walce ze zmianą klimatu, na przykładzie obszaru wodno-błotnego w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.
Partnerami spotkania byli: Przemkowski Ośrodek Kultury; Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Legnica - Koło nr 30 PZW w Przemkowie.

Sporządził: Mieczysław Kowalski