Konferencja w Bukowcu 2018

   W dniu 20 października 2018 roku odbyła się VI Konferencja z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie” nt. „Aktualne problemy ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w Regionie Karkonoskim” w Pałacu w Bukowcu. Konferencja związana była także z obchodami Międzynarodowego Dnia Krajobrazu w Polsce i odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Organizatorami spotkania było Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Jeleniej Górze, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, Towarzystwo Karkonoskie i Związek Gmin Karkonoskich, we współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym, Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” i Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Prezentowano i omawiano oraz dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego regionu, zasadami ochrony krajobrazu, zieloną infrastrukturą, aktualnymi dokumentami planistycznymi województwa i jednostek bezpośrednio związanych z terenami chronionymi na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy. Materiały z konferencji, jak i wnioski ze spotkania zostaną opracowane i wydane pod kierunkiem Pana Janusza Korzenia – Przewodniczącego Rady Programowej Konferencji.      

Konferencja w Bukowcu 2018