Konkursy, imprezy

Regionalny konkurs plastyczny „Zwierzęta Chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska”, DZPK o/Wałbrzych-Strachocin

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych-Strachocin serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu wałbrzyskiego (powiaty: kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, dzierżoniowski) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Zwierzęta chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska". Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać lub dostarczyć do 31 października 2019 r. uprzednio należy wysłać informację drogą elektroniczną z ilością uczestników konkursu z danej placówki do dnia 21 października 2019 r. na adres DZPK O/Wałbrzych-Strachocin:

Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są w regulaminie konkursu oraz pod nr telefonu 500 633 763 lub pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Metryczka
Obowiązek informacyjny do regulaminu

Zapraszamy do udziału w XIX edycji Ponadregionalnego Konkursu dla uczniów szkół z terenu parków krajobrazowych pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2019/2020 r.

   Zapraszamy do udziału kl. VI,VII,VIII Szkół Podstawowych do udziału w  tegorocznej edycji konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, warunkami uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do DZPK w terminie do 22 października 2019 r. pocztą na adres Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław,  faxem 71 3367289, bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Załączniki do pobrania:
Regulamin konkursu
Zgłoszenie udziału
Warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK

Konkurs plastyczny pt. „Kurka, gąska i zajączek - plastyczny konkurs o grzybach”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) regionu jeleniogórskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kurka, gąska i zajączek - plastyczny konkurs o grzybach”. Prace konkursowe, w formie rysunku przedstawiającego dowolny gatunek grzyba, które można spotkać m.in. na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego lub Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, należy wraz z kartą zgłoszenia przesłać/dostarczyć do 15 listopada 2019 roku na adres - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Maja Marcinkowska, nr tel. 75 755 37 35

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w XXV edycji Konkursu Fotograficznego CHEŁMY w OBIEKTYWIEDolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

we Wrocławiu Oddział Legnica-Myślibórz
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach

zapraszają wszystkich chętnych do udziału
w XXV edycji Konkursu Fotograficznego
CHEŁMY w OBIEKTYWIECelem kolejnego Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów, na terenie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY” lub w jego otulinie.

•    Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
•    Termin nadsyłania prac konkursowych mija dnia 6 grudnia 2019 r.
•    Ogłoszenie wyników,wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy nastąpi
13 grudnia 2019 r. w  Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (powyżej 18 lat). Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 sztuk prac, w minimalnym rozmiarze 15x21mm, w technice kolorowej lub czaro-białej.
Do każdej z nich należy dołączyć następujące dane autora: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, krótki opis zdjęcia, miejsce i datę wykonania.

Prace, w sztywnym opakowaniu, opatrzone dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatorów do dnia 6 grudnia 2019 r.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu na podany przez autorów fotografii adres oraz umieści listę laureatów konkursu na swojej stronie internetowej.

Szczegóły w regulaminie (PDF)
Załącznik nr 1 (PDF)
Załącznik nr 2 (PDF)

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Konkurs „Drzewo- dom jakich mało” – rozstrzygnięty

   Znamy już finalistów konkursu plastyczno-technicznego zorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz.

Celem konkursu pt. : „Drzewo-dom jakich mało” było:

•  Zwrócenie uwagi na rolę drzew w środowisku naturalnym, w tym także w środowisku życia człowieka.
•    Wzbudzanie szacunku do żywych składników środowiska.
•    Kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
•    Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
•  Rozbudzanie ciekawości celem poznania  wzajemnych powiązań organizmów w ekosystemach leśnych, zadrzewieniach śródpolnych, alejach, itp.
•    Zwrócenie uwagi na „wielofunkcyjność” drzew – zwłaszcza za ich życia, jak i po obumarciu

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastycznego „Rysowany zielnik roślin parków krajobrazowych Dolnego Śląska”, Wałbrzych

   Celem konkursu było rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, pogłębienie wiedzy uczniów na temat flory parków krajobrazowych, zachęcenie do obserwacji otaczającego środowiska oraz rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania zielnika.
   Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęło: 259 zgłoszeń oraz 194 prace od: uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy z terenu działalności DZPK O/ Wałbrzych (teren byłego województwa wałbrzyskiego).
   Pracę konkursową stanowił zielnik wykonany w formie książkowej (format A4), składający się z własnoręcznie narysowanych roślin, które można spotkać na terenie 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Zielnik powinien posiadać okładkę, na jednej kartce należało zamieścić jedną roślinę wraz z jej nazwą, a minimalna ilość roślin to 10. Rośliny w zielniku mogły być wykonane dowolną techniką np. kredkami ołówkowymi, świecowymi, farbami, ołówkiem, flamastrem. Kryteriami oceny były kreatywność, estetyka, samodzielność oraz ciekawe ujęcie pracy i zgodność z tematem.

Laureaci dolnośląskiego konkursu plastycznego
„Rysowany zielnik roślin parków krajobrazowych Dolnego Śląska”:

  I miejsce:  Bianka Fedko – Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie
 II miejsce:  Emilia Tumidajewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
III miejsce:  Alicja Korczyńska – Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym

Nagroda specjalna:  Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej
Wyróżnienie: Iwona Majewska – Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Wyróżnienie: Kamila Szymczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim
Wyróżnienie: Olga Kubabska – Szkoła Podstawowa w Szczytnej
 
   Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 17.06.2019 o godzinie 11:00 w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych przy ul. Wałbrzyskiej 25-27 w Świdnicy. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród wszyscy laureaci oraz instytucje osób nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rozstrzygnięcie konkursu „Coś z niczego”, Myślibórz

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz zorganizował konkurs plastyczno- techniczny „Coś z niczego” - czyli wykonywanie użytecznych przedmiotów odzyskanych w wyniku recyklingu.

Celem konkursu było:

•    zwrócenie uwagi na problem recyklingu poprzez możliwość potraktowania odpadów jako tworzywa artystycznego
•    kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska
•    podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
•    promowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu, czyli powtórnego przetwarzania i wykorzystania odpadów.

W konkursie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rosochatej z grupy wiekowej IV i V.

I miejsce w konkursie zdobyła: Wiktoria Podraza - tytuł pracy - „Klapki basenowe dla lewonożnych”
II miejsce: Kuba Prokopczak - tytuł pracy - „Minionkowy przybornik”
III miejce: Julia Staszków - tytuł pracy - „Coś z niczego”

Laureaci otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, nagrody.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu oraz Pani Annie Jedynak (nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Rosochatej) za wkład pracy  w przygotowanie dzieci do konkursu.

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Mój ulubiony park przypałacowy wiosną”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania regionem zamieszkania i wrażliwości na piękno przyrody związanej z parkami krajobrazowymi województwa dolnośląskiego oraz doskonalenia umiejętności dotyczącej fotografii. Prace konkursowe rozpatrywane były w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe i szkoły średnie. Kryteriami oceny była zgodność pracy konkursowej z wymaganiami konkursu, wartość artystyczna i jakość techniczna zdjęcia.

Czytaj więcej...

Zwycięzcy konkursu „Przyroda wokół nas” viii edycja wyłonieni

W dniu 16 2019 r. odbył się finał konkursu pn. "Przyroda wokół nas" organizowany już po raz ósmy przez Powiat Wrocławski oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (DZPK). Dzięki uprzejmości Radosława Ratajszczaka – Prezesa ZOO, w tym roku również wydarzenie zorganizowano na terenie Ogrodu Zoologicznego, w sali wykładowej wrocławskiego Afrykarium.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. Finałowa dziesiątka szkół, reprezentowana przez sześcioosobowe zespoły – laureatów etapu szkolnego, została wyłoniona spośród 29 zgłoszonych szkół i 1529 uczniów.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Kto w wodzie pływa”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wykonanie rysunku przedstawiającego dowolny gatunek ryby żyjącej w wodach na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru lub Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Do konkursu zgłoszonych zostało 92 prace plastyczne z 7 przedszkoli regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny była samodzielność wykonanej pracy, wartość artystyczna i zgodność z tematem konkursu.

Laureaci konkursu plastycznego:

  I miejsce – Natalia Tomala – Niepubliczne Przedszkole Kacperek w Jeleniej Górze
 II miejsce – Hubert Skrzypiec – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze
III miejsce – Agata Malinowska – Przedszkole we Wleniu

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego oraz opiekunom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku podczas spotkania edukacyjnego pt. „EKOprzedszkolak” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, przy ulicy Kamiennogórskiej 2 w Jeleniej Górze.