Wyniki II powiatowego etapu III edycji konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”

   W dniu 07 maja 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbył się II- powiatowy etap III edycji  konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”, którego organizatorami byli : Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu
W II etapie udział wzięło 10, 6-cio osobowych drużyn , drużyny zostały wyłonione w drodze  eliminacji szkolnych do których zgłosiło się 30 szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego, łącznie 1023 uczniów.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego Pana Romana Potockiego, który dokonał uroczystego otwarcia.


Została powołana Komisja Konkursowa w składzie:
1.Przewodniczący: Starszy Specjalista  Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Paweł Sendecki
2.Sekretarz:Starszy Specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych- Katarzyna Ossowska Kościelniak
Członkowie Komisji:
4. Joanna Brodowska –Dyrektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
5. Irena Krasicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

Konkurs przebiegał w II częściach. I część - grupowe rozwiązywanie testu 25 pytań, po tej części jury udało się na sprawdzanie testów. Dla młodzieży i opiekunów w czasie przerwy został przygotowany poczęstunek. Następnie po przerwie przystąpiono do części II -indywidualne rozpoznawanie 10  roślin i 10 zwierząt. Po tej części Komisja udała się na obrady , aby na podstawie testów i indywidualnego rozpoznawania wyłonić trzy najlepsze drużyny. O wyniku decydowała suma punktów z testu łącznie z sumą punktów poszczególnych członków drużyn. W tym czasie młodzież zapoznała się z pracą urzędników oraz radnych starostwa powiatowego, a także zostali oprowadzeni po budynku starostwa.

Wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2
opiekun: Barbara Kozyra
1.    Wojciech Szabała
2.    Paweł Radzicki
3.    Patryk Przybyłek
4.    Weronika Głowacka
5.    Joachim Bobowski
6.    Paweł Packiewicz               

II miejsce
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Siechnicach
opiekun: Kamil Dąbrowny
1.    Julianna Kucharska
2.    Dominika Hładik
3.    Piotr Zalas
4.    Jagoda Dziambor
5.    Karolina Reszka
6.    Wiktora Machij
                       

III miejsce
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Ul. Akacjowa 1, opiekun: Joanna Piegowska       

1.    Igor Hołowacz
2.    Szymon Maszka
3.    Oliwia Wacław
4.    Karolina Kłysz
5.    Jakub Kryska
6.    Michał Pierchała


   

Na podstawie wyników indywidualnego rozpoznawania roślin i zwierząt Komisja Konkursowa wyłoniła 10 najlepszych w tej konkurencji uczestników, którzy rozpoznali prawidłowo wszystkie przedstawione wizerunki roślin i zwierząt :
 
Szkoły Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim:    
-  Wawrzyniec Głuch
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich
-  Jakub Michalski
-  Rafał Szymborski
Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich:
-  Michał Pierchała
-  Igor Hołowacz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu:
-  Wojciech Szabała
-  Paweł Radzicki
-  Weronika Głowacka
Szkoła Podstawowa w Sobótce
-  Weronika Guzik
-  Wiktor Machij                    

Dla wszystkich finalistów i opiekunów zostały przygotowane publikacje Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (zakładki, pocztówki, foldery) wraz z dyplomami za udział oraz ekopiórniki.
Nagrodą główną w etapie powiatowym za zdobycie I miejsca jest udział w tygodniowych warsztatach ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznastwa „Salamandra” w Myśliborzu na Pogórzu Kaczawskim oraz  nagrody rzeczowe: tablety, MP-4 i liczniki rowerowe. 

Gratulujemy Zwycięzcom!