Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Moja rzeka”, Jelenia Góra

  • Drukuj

   Celem konkursu było wykonanie zdjęcia rzeki, potoku, strumyka, cieku wodnego na terenie parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna i techniczna oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze nadesłanych prac fotograficznych.

Laureaci konkursu fotograficznego:
I miejsce – Miłosz Jodzis – Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
II miejsce – Konrad Wyroba – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
III miejsce – Weronika Płaskocińska – Gimnazjum w Budziszowie Wielkim
Wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra.

Fot. 1
I miejsce – Potok Kalnica, Rudawski Park Krajobrazowy

Fot. 2
II miejsce – Rzeka Bystrzyca, Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”

Fot. 3
III miejsce – Potok Jawornik, Park Krajobrazowy „Chełmy”