Wyniki konkursu literackiego pt. „Bajkowa przygoda”, Jelenia Góra

Celem konkursu było napisanie utworu literackiego w formie bajki przyrodniczej z morałem, której bohaterami są zwierzęta. Do konkursu zgłoszone zostały 83 prace literackich z 13 szkół podstawowych regionu jeleniogórskiego. Autorami prac byli uczniowie V-VI klas. Kryteriami oceny była wartość literacka, merytoryczna i przyrodnicza nadesłanych prac literackich.

Laureaci konkursu literackiego:

I miejsce – Miłosz Ogonowski – Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich

II miejsce – Alicja Kaczmarek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeleniej Górze

III miejsce – Hubert Żojdzik – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim

Wszystkim uczestnikom konkursu literackiego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra.