Szkoły, które zakwalifikowały się do IV (wojewódzkiego) etapu XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2015-2016r.

    Dnia 15 stycznia 2016 odbył się III etap – parkowy, XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Uczniowie rywalizujących ze sobą szkół reprezentowali gminy w obrębie swojego parku krajobrazowego. Drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów będą reprezentowały poszczególne parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego na IV etapie– wojewódzkim, który odbędzie się dnia 17 marca 2016 r.  o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 24a.

Lista gatunków roślin i zwierząt chronionych obowiązująca na IV -wojewódzkim etapie.


Poniżej lista szkół biorących udział w IV wojewódzkim etapie:

I.    Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich
Gimnazjum Miejskie, ul. Słowackiego 5, 58-330 Jedlina Zdrój

Opiekun : Jan Sobieski


1.    Amadeusz Chomiak
2.    Kacper Gut
3.    Zuzanna Aleksandrowicz
4.    Mariusz Brzeski

II.    Książański Park Krajobrazowy
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice, ul. Piłsudskiego 28

Opiekun: Piotr Farej


1.    Dawid Bujczenko
2.    Anna Rajca
3.     Julia Dubina
4.    Jakub Dmitruk

III.    Park Krajobrazowy Gór Sowich
Gimnazjum Nr 2  w Bielawie 58-260, ul. Parkowa 12

Opiekun: Dorota Ślisz

1.    Melanie Bodura
2.    Marta Gdula
3.    Magdalena Rumin
4.    Antonina Ralko

IV.    Śnieżnicki Park Krajobrazowy
Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie, 57-513 Wilkanów 138D,

Opiekun: Agnieszka Stefanowicz

1.    Tomasz Ściepuro
2.    Weronika Jadwisieńczak
3.    Karol Mikołajczyk
4.    Zuzanna Rybikowska

V.    Przemkowski Park Krajobrazowy:
Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, ul. Szkolna 1, 59-140 Chocianów

Opiekun:  Monika Czarnecka

1.    Aleksandra Hołubniak
2.    Julia Rolak
3.    Joanna Florek
4.    Weronika Łomako

VI.    Park Krajobrazowy „Chełmy”
Gimnazjum nr 2 w Jaworze, ul. Pl. Bankowy 1, 59-400 Jawor

Opiekun: Joanna Adamska

1.    Piotr Wasilewski
2.    Paulina Repa
3.    Anna Kostecka
4.    Michał Dobosz

VII.    Rudawski Park Krajobrazowy:
Zespół Szkół –Gimnazjum w Mysłakowicach, ul. Sułkowskiego 1, 58-533 Mysłakowice

Opiekun: Izabela Kampczyk

1.    Orawiec Marek
2.    Julia Ptak
3.    Łukasz Orawiec
4.    Julia Żurowska

VIII.    Park Krajobrazowy „Dolina Bobru”
Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śl.,

Opiekun:  Barbara Sykała

1.    Zięba Jacek
2.    Kubis Helena
3.    Jaśkiewicz Julia
4.    Sykała Małgorzata

IX.    Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra

Opiekun: Bożena Hołubka

1.    Aleksandra Lorek
2.    Krzysztof Bednarski
3.    Aleksandra Bury
4.    Robert Puszyński

X.    Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”
Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini, ul. Szkolna 2, 55-330 Miękinia

Opiekun: Agnieszka Błachut

1.    Mateusz Waszczyk
2.    Jakub Krzysztoń
3.    Artur Byczkowski
4.    Dominik Zięcina

XI.    Ślężański Park Krajobrazowy:
Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica, ul. Świdnicka 20 a, 55-050 Sobótka

Opiekun: Tomasz Ostrowski

1.    Natalia Tymińska
2.    Nikola Machura
3.    Anna Białobrzeska
4.    Sylwia Stefaniuk

XII.    Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”:
Publiczne Gimnazjum im. J. Pawła II w Wińsku 56-160, ul. Nowa 2,

Opiekun: Halina Pytel

1.    Aleksandra Łozińska
2.    Patrycja Szcześniak
3.    Anna Żerko
4.    Wiktoria Sienkiewicz

Przebieg finału wojewódzkiego:
- 10:00     Uroczyste rozpoczęcie konkursu-przedstawienie regulaminu IV etapu;
- 10:30     Część I konkursu drużynowe rozwiązywanie testu (15 pytań ogólnych i 10 pytań parkowych 30 min.);
- 11:00     Przerwa;
- 11:30     Część II rozpoznawanie roślin i zwierząt na slajdach-indywidualnie 20 min.;
- 11:50     Przerwa na obiad
- 13:15     Ogłoszenie wyników-wręczenie nagród
- 14:00     zakończenie konkursu (informacja o V ponadregionalnym etapie)

Życzymy sukcesów!