Konkurs „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój Kawałek Ziemi”, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89 zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów Dnia Ziemi pod hasłem „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój Kawałek Ziemi”.

   Konkurs ma na celu propagowanie wśród uczniów postaw oraz nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Ma również upowszechniać wiedzę na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego jego walorów przyrodniczych oraz kulturowych. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych (klasy IV- VI)   z terenu gmin położonych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.  Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną.  Pracę plastyczną należy wykonać na białej kartce papieru w formacie A3 przy użyciu kredek (pastele, kredki ołówkowe lub świecowe). Każda praca powinna przedstawiać jedno działanie proekologiczne (ochrona środowiska), którego wcielenie w życie pozwoli chronić zarówno Ziemię jako planetę, jak i walory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, którego fragment jest tytułowym „Kawałkiem Ziemi” (np.: segregacja i recykling odpadów, oszczędzanie wody, energii, zachowanie krajobrazu itp.).


Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia