Konkurs na nazwę wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”, Przemków

    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89. Wznawia konkurs na nazwę wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych - Oddział Legnica, Piotrowice 89, 59-170 Przemków - Przemkowski Park Krajobrazowy. Celem konkursu jest wybór nazwy wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”. Nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji wieży widokowej znajdującej się na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” i umieszczana na materiałach informacyjnych i promocyjnych takich, jak m.in.: plakaty, foldery, prezentacje, serwis internetowy DZPK oraz na innych materiałach przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów biorący udział w zajęciach terenowych prowadzonych na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno” oraz w rezerwacie przyrody „Stawy Przemkowskie”.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia