Rozstrzygnięcie konkurs „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój kawałek Ziemi”, Przemków

  • Drukuj

   Dnia 10 maja 2016 r., rozstrzygnięto konkurs plastyczny organizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi, pod hasłem: „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój kawałek Ziemi”.

Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, na konkurs wpłynęło 20 prac plastycznych, uczniów z trzech placówek oświatowo-wychowawczych:
Zespół Edukacyjny w Gaworzycach, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego,
ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego ul. Rybna 3 a, 59-170 Przemków. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice. Wszystkie prace uczniów były niezwykle interesujące, z wyraźnym zrozumieniem przesłania jakiemu przyświecał temat konkursu.


Zwycięzcy konkursu:
Pierwsze miejsce zajęła praca KATARZYNY OLSZEWSKIEJ - klasa IV
Zespół Edukacyjny w Gaworzycach, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce.
Drugie miejsce zajęła praca DAWIDA ŁOJEWSKIEGO – klasa VI A
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków.
Trzecie miejsce zajęła praca JULII KACZMAREK – klasa IV
Zespół Edukacyjny, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce.

Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone o godz. 1400, jak również wszystkie prace będą prezentowane w dniu 14 maja 2016 r., podczas akcji Ministerstwa Rozwoju i Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Dni Otwarte Funduszy Europejskich, organizowanej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” - miejscowość Ostaszów, pow. Polkowice, w godz. od 8:00 do 18:00.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim uczniom oraz nauczycielom i opiekunom za tak duże zaangażowanie w przeprowadzonym konkursie plastycznym,
Z wyrazami szacunku: Marek Cieślak –Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica.