Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę wieży widokowej

   Dnia 21 czerwca 2016 r., rozstrzygnięto konkurs na nazwę wieży widokowej posadowionej na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, pod hasłem: „Wieża widokowa nazwy szuka dziś, jeśli na nią wpadniesz szybko do nas pisz!”. Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, na konkurs wpłynęło 27 kart zgłoszeniowych, uczniów z sześciu placówek oświatowo-wychowawczych:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Wysokiej;
Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Przemkowie;
Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałem Integracyjnym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie;
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach;
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie;
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.
Wszystkie zaproponowane nazwy wieży widokowej były niezwykle ciekawe, inspirujące i oryginalne.


Zwycięzcy konkursu:
I.    Pierwsze miejsce zajęła praca pt: „Ptasie oko” - Oliwi Mila z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach.
II.    Pierwsze wyróżnienie zajęła praca pt: „Ptasia oaza” - Kasjana Frankowskiego
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach.
III.    Drugie wyróżnienie  zajęła praca pt: „Rycykówka nad bagnami” - Weroniki Woźniak z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach.
IV.    Trzecie wyróżnienie zajęła praca pt: „Żabia wieża” – Juli Habrowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałem Integracyjnym im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Głogowie.

Nagrody dla zwycięzców wręczył pan Marek Cieślak Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica w dnia 03.07.2016r  podczas obchodów Dni Gminy Radwanice.Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim uczniom oraz nauczycielom
i opiekunom za tak duże zaangażowanie w przeprowadzonym konkursie.

Z wyrazami szacunku: Marek Cieślak