Konkurs „Wiedzy przyrodniczo–ekologiczno–wędkarskiej - 2016”, Przemków

   W dniu 13 października 2016 r., w siedzibie DZPK O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, przeprowadzono finał gminnego konkursu 

„Wiedzy przyrodniczo–ekologiczno–wędkarskiej - 2016”

Konkurs pod patronatem Burmistrza Przemkowa, przeprowadzono wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło Nr: 30 w Przemkowie.


Organizatorzy ufundowali wyjątkowo atrakcyjne nagrody książkowe oraz puchary i dyplomy dla laureatów konkursu, którzy zmagania toczyli w trzech kategoriach tematycznych: przyroda, ekologia i wędkarstwo/rybactwo, zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym. W konkursie uczestniczyło 5-ć zespołów reprezentujących placówki szkolne z terenu Gminy i Miasta Przemków tj: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie; Zespół Szkół Gimnazjalnych w Przemkowie; Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej; Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie oraz Reprezentacja Młodzieżowa PZW Koła nr 30 w Przemkowie.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna: Reprezentacja Młodzieżowa PZW Koła nr 30 w Przemkowie, która wykazała się dużą znajomością walorów przyrodniczych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, a także w konkursie segregacji odpadów - bezbłędnie rozsortowała kilkadziesiąt odpadów powstających w każdym gospodarstwie domowym. Dużą atrakcją/zainteresowaniem cieszyły się wszystkie konkurencje konkursowe, w tym rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie owoców/nasion/liści/igliwia; test przyrodniczy dotyczący zagadnień ornitologicznych, ichtiofauny oraz form ochrony przyrody; konkursy sprawnościowe, w tym: składanie/montaż kompletnej wędki, a także rzut zanętą do celu.
Poziom wiedzy uczestników konkursu, pozytywnie zaskoczył członków komisji konkursowej, składającej się z grona dydaktycznego uczestniczących szkół, przedstawiciela DZPK Wrocław O/Legnica oraz członków Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego.
Konkurs zakończono spotkaniem integracyjnym przy ognisku. Z pewnością, grupa uczestników niniejszego konkursu stanowi trzon młodzieży przygotowującej się do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”Sporządził:
Mieczysław Kowalski.