„Dziko i zielono na talerzu w parkach krajobrazowych”
czyli
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
na XLI Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu


W ubiegłą sobotę – 25 września - odwiedzający teren targowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zostali zaskoczeni przez przyrodę. Praktycznie przy samym wejściu na teren zielony DODRu przybyłych witał imponujących rozmiarów bielik.

Stanowił on zaproszenie do stoiska Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, który zaprezentował edukacyjne gry i zabawy związane z ochroną przyrody dolnośląskich parków krajobrazowych. Uczestnicy mogli dokonać „bezbolesnego połowu” ryb występujących w rzekach i stawach, jednocześnie poznając w atrakcyjny sposób ich gatunki. Przydała się koordynacja oka i ręki oraz pewna doza cierpliwości. Tą część oblegali zwłaszcza najmłodsi. Istotnym elementem stoiska stanowiła opracowana przez DZPK diorama fragmentu lasu zawierająca m.in. spreparowane zwierzęta. Taka przyrodnicza makieta jest atrakcyjnym nośnikiem treści edukacyjnych, która pozwala uczestnikowi intuicyjnie powiązać konkretne gatunki z ich potrzebami środowiskowymi. Nawiązując do głównego motywu Dni pracownicy DZPK przygotowali także dedykowaną grę edukacyjną. Jej uczestnicy mogli poznać wybrane, jadalne dziko występujące rośliny parków. Opierając się wyłącznie na czytaniu ze zrozumieniem i obserwacji przyrodniczej „smacznej zieleniny” odwiedzający kompletowali odżywcze „roślinne zestawy obiadowe”. Kolejną atrakcją było „Przyrodnicze Koło Wiedzy” pozwalające na zmierzenie się z wiedzą o środowisku. Nikt z uczestników gier i zabaw na stoisku DZPK nie odszedł bez nagród – a były nimi ulotki, broszury, mapy parków i kolorowanki przyrodnicze.