Dzień Krajobrazu w Polsce obchodzony jest od 2016 r. Data ta nie jest przypadkowa, jest to bowiem rocznica podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, dokumentu którego celem jest promowanie działań na rzecz krajobrazu, jego ochrona, zarządzanie i planowanie oraz organizowanie europejskiej współpracy w tym zakresie. W 2017 r. Rada Europy z inicjatywy Polski ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.


   Ideą Dnia Krajobrazu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie krajobrazu i jego poszczególnych elementów w codziennym życiu ludzi. A także uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na kształtowanie otaczającego go krajobrazu. Tegoroczny Dzień Krajobrazu odbywa się pod hasłem „Otwarte krajobrazy”. Dlatego w tym roku szczególną uwagę poświęcamy obszarom otwartym położonym w przestrzeni przyrodniczej, a także rolniczej i miejskiej. Są to m.in. torfowiska, łąki, pastwiska, pola, tereny nadrzeczne w miastach, które oprócz funkcji środowiskowych takich jak - ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur, rezerwuar różnorodności biologicznej, stanowią także wartość estetyczną i mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra po raz kolejny włączył się w obchody Dnia Krajobrazu poprzez organizację spacerów krajobrazowych dla dzieci i młodzieży na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. W tegorocznej akcji przeprowadzone zostały 4 spotkania przyrodnicze na terenie gminy Jeżów Sudecki i obszarze Borowego Jaru. W trakcie spacerów uczestnicy mogli zobaczyć zróżnicowane krajobrazy jakie można spotkać na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Mozaikowy krajobraz obszarów wiejskich w gminie Jeżów Sudecki z otwartymi obszarami łąk i pól, poprzecinanych pasami zadrzewień śródpolnych. Natomiast podczas spacerów w Borowym Jarze dzieci mogły podziwiać z punktów widokowych piękną panoramę Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Uczestnicy spacerów zdobyli widzę na temat parku krajobrazowego jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce oraz różnego rodzaju krajobrazów na jego terenie, powiązanych z ich historią, funkcją i zagrożeniami dla ich utrzymania.

Dzień Krajobrazu 2021

Spacer krajoznawczy Borowy Jar (06.10.2021) (1).jpg Spacer krajoznawczy Borowy Jar (06.10.2021) (2).jpg Spacer krajoznawczy Borowy Jar (06.10.2021) (3).jpg

Spacer krajoznawczy Borowy Jar (08.10 (1).jpg Spacer krajoznawczy Borowy Jar (08.10 (4).jpg Spacer krajoznawczy Borowy Jar (08.10 (5).jpg

Spacer krajoznawczy Borowy Jar (13.10.2021) (1).jpg Spacer krajoznawczy Borowy Jar (13.10.2021) (2).jpg Spacer krajoznawczy Borowy Jar (13.10.2021) (3).jpg

Spacer krajoznawczy Jeżów Sudecki - Góra Wapienna (1).jpg Spacer krajoznawczy Jeżów Sudecki - Góra Wapienna (2).jpg Spacer krajoznawczy Jeżów Sudecki - Góra Wapienna (3).jpgUczestnicy spacerów krajobrazowych na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.