W dniu 22 października 2021r. w ramach akcji Zielone Kąty na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, która była organizatorem przedsięwzięcia, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współudziale osadzonych z Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu, wziął udział w akcji sadzenia drzew.  Nasza jednostka na mocy Porozumień podpisanych z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu realizuje projekt „Zwiększenie bioróżnorodności Polski poprzez ekoresocjalizację osadzonych”. Osadzeni posadzili w ramach akcji kilkadziesiąt drzew  (klony, jarząby i jarzębiny) w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy w miejscowości Sońnica oraz Jurczyce. Miejsca sadzenia zostały wytypowane przez gminę. Rozpoczęcie akcji  poprzedziła krótka prelekcja z zakresu wpływu nowych nasadzeń na bioróżnorodność, a także instruktaż odnośnie prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów sadzenia drzew.