W „Chełmach” obchodziliśmy Światowe Dni Ptaków Wędrownych. Z tej okazji Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował Terenowe Warsztaty Przyrodnicze dla szkół podstawowych powiatu jaworskiego. W jesiennej edycji Warsztatów wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.


Celem warsztatów jest poznanie gatunków ptaków migrujących, tras wędrówek, znalezienie odpowiedzi na pytania dlaczego ptaki migrują, co jest przyczyną podejmowania wędrówek przez ptaki?

Obserwacje ornitologiczne prowadziliśmy nad zbiornikiem Słup. Jest to, zbiornik retencyjny na Nysie Szalonej położony na Przedgórzu Sudeckim w  powiecie jaworskim, gminie Męcinka. Gnieździ się tu około 25 gatunków ptaków, natomiast w okresie wędrówek obserwuje się tu nawet do 80 gatunków ptaków wodnych, szczególnie w rejonie rozlewiska Nysy, w południowej części zalewu.

Aby poczuć się jak prawdziwy obserwator przyrody - każdy uczestnik otrzymał lornetkę oraz miał możliwość skorzystania z obserwacji ptaków wodnych przez lunetę. Była to dla dzieci nie lada gratka. Po prawie dwuletniej przerwie w stacjonarnym nauczaniu szkół każde „wyjście w teren” budzi ciekawość. Dla młodych obserwatorów przyrody było to każdorazowo indywidualne i wyjątkowe przeżycie.

Pierwsza część zajęć polegała na bezpośrednich obserwacjach ptaków oraz pogadance edukatora na temat jesiennych wędrówek ptaków. Nauczyliśmy się obserwować ptaki  przez lornetki oraz obsługiwać lunetę tak aby móc w otwartej toni wodnej znaleźć i poobserwować  pływające, nurkujące lub brodzące ptaki wodne. W obiektywie lunety widoczne były krzyżówki, krakwy, perkozy dwuczube, kormorany, gęgawy, tracze nurogęsie, łabędzie nieme. W powietrzu można było zlokalizować lornetką lecące mewy śmieszki, myszołowa, a także sójki, wrony siwe, dzięcioły czarne i duże. W szuwarach zalewu słychać było czaple siwe i kokoszki.

Po wyczerpujących obserwacjach i przemarszu wzdłuż brzegu zbiornika, zrobiliśmy przerwę na małe co nieco. Uczestnicy Warsztatów otrzymali od Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zdrowy poczęstunek. Po posiłku nabraliśmy chęci i energii na drugą część zajęć. Na tym etapie uczniowie ćwiczyli swój zmysł obserwacji przyrody, wyszukując przygotowanych i rozwieszonych wcześniej na trasie przemarszu różnokolorowych wstążeczek. W ten sposób poznaliśmy znaczenie kolorów w przyrodzie. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego w przyrodzie występują barwy jaskrawe, rzucające się w oczy, a także kolory stonowane, zlewające się z otoczeniem. Następnie porozmawialiśmy o śladach ptaków w przyrodzie. Ostatnim zadaniem dla małych tropicieli ptaków było znalezienie gniazdek ptasich ukrytych w pobliskich krzewach. Znajdując takie gniazdo, dzieci musiały rozwikłać zagadkę jak nazywa się ptak, który jest właścicielem gniazda oraz obliczyć ile jaj składa do takiego gniazdka.
W ramach podziękowań za zaangażowanie i wytrwałość w ptasich obserwacjach każdy z uczestników otrzymał odznakę obserwatora przyrody!

Mamy nadzieję, że takie terenowe spotkania podczas Warsztatów Przyrodniczych dają młodym ludziom satysfakcję z bliskiego obcowania z przyrodą, a także rozbudzają ciekawość dalszych obserwacji świata natury i uwrażliwiają na otaczające nas piękno przyrody.