Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej oraz Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy. Dokument określa zakres i tryb uczestnictwa Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w procesie resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych na Dolnym Śląsku.W dniu 29 pażdziernika br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu i Piotr Śnigucki, Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych podpisali porozumienie regulujące istotne zasady obustronnej współpracy pomiędzy podmiotami jednostek budżetowych. Podczas spotkania Służbę Więzienną reprezentowała również Pani por. Agnieszka Remez, Specjalista ds. penitencjarnych oraz  Pani Katarzyna Ossowska-Kościelniak, starszy specjalista w DZPK.

Celem podjęcia wspólnych działań opisanych w porozumieniu jest promocja ekologii. Szkolenia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych realizowane będą w formie warsztatów, szkoleń i kursów mających prowadzić do podniesienia świadomości ekologicznej.

W ramach działań strony zadeklarowały wymianę doświadczeń i informacji pro-ekologicznych oraz stałą współpracę w realizacji zajęć praktycznych polegających na nauce sadzenia i pielęgnacji drzew. Spotkanie stron porozumienia zakończyła dyskusja nad możliwością zwiększenia zatrudnienia osadzonych w podmiotach współpracujących z DZPK, a tym samym wypracowania wspólnego długofalowego programu wpływającego na spadek bezrobocia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.