Akcja o zakazie wypalania traw to coroczne przypominanie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o negatywnym wpływie tego działania na środowisko przyrodnicze, szczególnie tereny objęte ochroną prawną oraz życie człowieka.

   Każdego roku w czasie wiosny wzrasta zagrożenie pożarami wynikającymi z wypalania traw i nieużytków rolnych. Dlatego co roku przypominamy, że wypalanie jest szkodliwe zarówno dla środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy, jak i dla nas samych, mienia i zdrowia ludzkiego. Cierpią rośliny i zwierzęta, gleba ulega degradacji a powietrze zanieczyszczeniu.
Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej tylko do końca marca 2022 roku straż pożarna interweniowała na terenie całego kraju ponad 20 tys. razy do pożarów łąk, traw i nieużytków rolnych, z czego ponad 2500 interwencji było na obszarze województwa dolnośląskiego.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich instytucji z terenu województwa dolnośląskiego o włączenie się do akcji „Zakaz wypalania traw” i rozpropagowanie informacji o negatywnych skutkach wypalania traw.
Szerokie rozpropagowanie materiałów poprzez media społecznościowe, strony internetowe, biuletyny informacji publicznej czy tablice ogłoszeń przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa oraz zmniejszenia tego zjawiska. Dołącz do naszej akcji „ZAKAZ WYPALANIA TRAW” - udostępnij plakat, przepisy prawne i apel (do pobrania poniżej).

 

 

Apel
Przepisy prawne