W dniu 22 kwietnie 2022 r., Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica wspólnie z zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemkowie oraz przy ogromnym zaangażowaniu kadry dydaktycznej i uczniów klasy I – III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, zorganizowali akcję „Sprzątanie Świata - Przemkowski Park Krajobrazowy 2022” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.


Blisko osiemdziesięcioosobowa (80) grupa „śmiałków” podjęła ogromne wyzwanie sprzątania / zbierania odpadów porzuconych nad zbiornikami wód powierzchniowych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.
Uczniowie, tylko od godz. 08:30 do godz. 11:30, zebrali ogromną ilość śmieci - odpadów komunalnych wszelkiego rodzaju – niestety porzucanych, a niejednokrotnie świadomie wywożonych w środowisko naturalne przez osoby dorosłe – co najmłodsze dzieci skwitowały stwierdzeniem: wstydzą się za dorosłych.
Zebrane odpady w ilości ok. 500 kg, zostały zebrane do worków plastikowych i następnie odebrane przez służby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie, za co bardzo dziękujemy.
Na zakończenie akcji w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi, przygotowano dla uczestników ognisko i pieczone kiełbaski nad wodami stawu wędkarskiego w Przemkowie. A po zregenerowaniu sił, uczniowie skorzystali z zajęć przyrodniczych w formie terenowych zabaw.
Kadra dydaktyczna, a przede wszystkim uczniowie, sprzątali nasze wspólne środowisko naturalne z dużym zapałem oraz zaangażowaniem, za co bardzo – bardzo serdecznie dziękujemy !!!
Zastępca Dyrektor DZPK O/Legnica Marek Cieślak.
Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemkowie Leszek Cieślak.

Sporządził: Mieczysław Kowalski