Przedstawiamy Państwu laureatów dolnośląskiego konkursu pt. „Nasze ścieżki przyrodnicze”.

Organizatorem ogłoszonego 21 lutego 2022 r. konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z: Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.

W dniu 12.04.2022 r. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wytypowała laureatów i przyznała nagrody.
1.   W kategorii I: klasy 1-3 (23 szkoły) https://bit.ly/3FRjFMg
2.   W kategorii II: klasy 4-5 (26 szkół) https://bit.ly/39On2HG

Organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe oraz wycieczki autokarowe (49) dla zwycięskich klas szkolnych wraz z pobytem i zajęciami w:
   •   CEEIK „Salamandra” w Myśliborzu i w Parku Narodowym Gór Stołowych - wycieczka dwudniowa,
   •   CEEIK „Salamandra” w Myśliborzu i w Karkonoskim Parku
   •   Narodowym - wycieczka dwudniowa,
   •   CEEIK „Salamandra” w Myśliborzu - wycieczka dwudniowa,
   •   Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” - wycieczka jednodniowa,
   •   CEEIK „Salamandra” w Myśliborzu - wycieczka jednodniowa.
Prace konkursowe można obejrzeć tutaj: https://bit.ly/3LgEr8W
Informacja o przebiegu konkursu: https://bit.ly/3w8G2cK

W ramach przyznanych nagród, zwycięskie grupy szkolne zaczęły gościć w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.