Uczniowie oraz Nauczyciele Biologii i Przyrody ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” zostali zaproszeni do wzięcia udziału w organizowanej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Akcji pt. „Podziel się poidełkiem z ptakami z Twojego ogrodu szkolnego”.
Zadaniem szkoły zgłaszającej się do akcji było odebranie przygotowanego przez DZPK poidełka dla ptaków (bezpłatnie), umieszczenie go na terenie swojego ogrodu szkolnego i opieka nad nim w okresie letnio-jesiennym.

Akcja ma na celu:
 -  motywowanie do poszerzania wiedzy ekologicznej na temat ochrony zwierząt,
 -  rozbudzanie zamiłowania i szacunku wobec przyrody,
 -  wspieranie postaw proekologicznych wśród uczniów,
 -  rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych w bliskim otoczeniu człowieka.

Przedstawiamy fotorelację ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze, która zaangażowała się w pomaganie ptakom!