Akcja pt. „Bezpieczne wakacje” to coroczny cykl spotkań organizowany przez Staż Miejską w Jeleniej Górze wraz z partnerami akcji na temat podstawowych zasada bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, podczas spędzania wolnego czasu wakacyjnego. W dniu 12 lipca 2022 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl imprez pod w/w hasłem zaplanowanych do organizacji w lipcu i sierpniu w różnych miejscach miasta. Spotkania te adresowane są do dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie miasta i okolic, grup zorganizowanych i instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców i turystów odwiedzających region jeleniogórski.


Akcję wspiera Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, który na stoisku firmowym prezentował ofertę edukacyjną i informacyjną na temat parków krajobrazowych jako formy ochrony przyrody w Polsce. Na stoisku oddziału dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w krótkich quizach i grach, a także przygotowywać prace plastyczne. Dowiadywały się również jak bezpiecznie poruszać się podczas wakacyjnych wycieczek w lesie i na szlakach turystycznych. Za poprawnie udzielane odpowiedzi w quizach i aktywny udział w przygotowaniu prac plastycznych uczestnicy otrzymywali drobne upominki. Dla wszystkich zainteresowanych rozdawane były bezpłatnie wydawnictwa o parkach krajobrazowych – ulotki, mapki, broszurki.


12.07.2022 Jelenia Góra - Plac Ratuszowy

1s.jpg 2s.jpg 3s.jpg

4s.jpg 5s.jpg 6s.jpg

26.07.2022 Jelenia Góra - Plac Piastowski

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg