VIII edycja Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”W dniu 28.09.2022 w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste posumowanie realizacji projektów w ramach VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

W ramach uroczystości wręczono wyróżnionym placówkom Certyfikaty Szkół Promujących Ekorozwój a także przyznanie tytułu Lidera Edukacji Ekologicznej.
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, przekazał podziękowania jednostkom zaangażowanym w realizację przedsięwzięć prowadzonych w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”. Podziękowanie otrzymał Dyrektor DZPK Pana Piotr Śnigucki i Starszy Specjalista DZPK Pan Paweł Sendecki.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ufundował nagrodę dla jednej z wyróżnionych - Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie wyjazd na dwudniowe warsztaty edukacyjne do CEEiK Salamandra w Myśliborzu.