Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej zapraszają do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Ziemi w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”.

   Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XXI Regionalnej Konferencji, wyróżnionej patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego pt. „Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY”.

Relacja z konferencji dotycząca rozwoju przestrzenno-gospodarczego Parku Krajobrazowego Chełmy.Konferencja odbędzie się dnia 26.04.2019 r. (piątek) o godz. 10.00. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.Program konferencji w załączeniu:
Program konferencji

Serdecznie wszystkich zapraszamy
Organizatorzy