Osoby odwiedzające regularnie teren Ślężańskiego Parku Krajobrazowego zwracają uwagę pracownikom terenowym DZPK, że wygląd ślężańskiego lasu zmienił się znacznie na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie drzewa rosną w mniejszym zagęszczeniu, w wielu miejscach zostały wycięte całe połacie lasu, a przy leśnych drogach zgromadzone są duże ilości drewna  świerkowego przygotowane do wywózki. Taki stan rzeczy jest skutkiem panującej w ostatnich latach suszy oraz masowego występowania w dolnośląskich lasach świerkowych kornika drukarza. Osłabienie oraz zamieranie drzew, a często całych drzewostanów dotknęło również tak lubiany przez turystów Masyw Ślęży. Zamierające lasy potrzebują obecnie pomocy ze strony człowieka. Pracownicy Lasów Państwowych prowadzą walkę z kornikiem drukarzem za pomocą pułapek feromonowych. Zaatakowane przez korniki świerki są usuwane i wywożone poza obszar leśny aby nowe pokolenie tych owadów nie zaatakowało kolejnych drzew. Prowadzone są nowe nasadzenia, powiązane często z przebudową drzewostanu. Wycięte świerczyny zastępowane są sadzonkami buka z domieszką innych gatunków np. jodły w  celu regeneracji zbiorowisk leśnych w kierunku wielogatunkowych lasów podgórskich.


     Potrzebę odnowienia powierzchni leśnych propaguje akcja pod nazwą „Społeczne Sadzenie Lasu” zorganizowana przez  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu  oraz Nadleśnictwo Miękinia. W tym celu 16 kwietnia 2019 r. w terenie leśnym w Masywie Ślęży stawili się przedstawiciele wielu znaczących instytucji Dolnego Śląska aby posadzić wspólnie nowy las. W akcji wziął udział wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, płk Piotr Rupa szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, insp. Maciej Januszkiewicz komendant Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, przedstawiciele Aresztu Śledczego we Wrocławiu, pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Obecna była również Katarzyna Łapińska, zastępca Regionalnego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele z  IPN Wrocław, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Hydropolis/MPWiK, Zarządu Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Wrocław, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Odziału Regionalnego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,  Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Urzędu Gminy Łagiewniki, Urzędu Gminy Marcinowice, Urzędu Gminy Dzierżoniów, Urzędu Gminy Miękinia, 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Garnizonu Wrocław. Las sadzili również Adam Bugajczuk, wiceprezes KGHM Polska Miedź oraz Przemysław Nowak Dyrektor Oddziału Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź, Tauron. W akcji nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w osobie dyrektora Piotra Śniguckiego, któremu towarzyszyli pracownicy terenowymi Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Zgromadzeni goście posadzili wspólnie nowy las bukowy oraz aleję utworzoną z sadzonek wiśni ptasiej. Leśnicy poinformowali zgromadzonych, w ramach zainicjowanej kampanii informacyjnej, o prowadzonych zabiegach gospodarczych i ochronnych w drzewostanach narażonych na szkody ze strony owadów. Leśnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz odpowiadali na wszystkie pojawiające się pytania ze strony gości. Niesamowitą  atrakcją był pokaz specjalistycznego samolotu gaśniczego Dromader, który jednorazowo potrafi zrzucić w wyznaczone miejsce, 2 tony wody w postaci deszczu, lub w formie bomby wodnej. Swoje mistrzowskie umiejętności zaprezentował pilot Mirosław Adamczak.
    Miejmy nadzieję, że dzięki pomocy ludzi las zregeneruje się w miarę szybko i będzie stanowił jeszcze lepsze niż do tej pory miejsce do życia dla wielu gatunków zwierząt,  a także będzie cieszył następne pokolenia turystów odwiedzających obszar Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Sporządził: Radosław Sosnowski