Z okazji 15-j rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, włączył się w ogólnopolską akcję promocyjną pn:

„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.

Społeczeństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”
Akcję promocyjną pn:

„Polska różnorodna – Przemkowski Park Krajobrazowy”

przeprowadzono na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 11 maja 2019 roku, w godz. od 800 – 1600
Z licznych atrakcji skorzystała między innymi społeczność powiatu polkowickiego i głogowskiego, młodzież z Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przemkowie, liczna grupa Głogowskiego Klubu „80 Rowerów”, podopieczni Fundacji EUDAJMONIA w partnerstwie z Polkowickim Centrum Pomocy Rodzinie - Dom Krótkiego Pobytu w Przemkowie oraz mieszkańcy Przemkowa.


Największym zainteresowaniem cieszyły się:
•    prezentacja sprzętu rolniczego zakupionego w ramach RPO WD, służącego utrzymaniu wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego;
•    zajęcia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zabiegów ochrony czynnej w obszarach chronionych, także w obszarze odtworzonych starorzeczy pełniących funkcję „małej retencji”;
•    terenowe zajęcia edukacyjne pt: „Spotkanie z Przyrodą” oparte na bazie sprzętu – wyposażenia edukacyjnego, uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego WD, jako wyposażenie Pracowni Przyrodniczej - obserwacja pod mikroskopem zoo i fitoplanktonu oraz oznaczanie gatunków organizmów wodnych rzeki Szprotawa;
•    hipoterapia i dowolna jazda konna prowadzona przez członków Polskiego Związku Jeździeckiego – HLADON;
•    pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej;
•    wspaniały – plenerowy koncert młodej – utalentowanej skrzypaczki z Głogowa;
•    obserwacje ptaków z nowo wybudowanej wieży widokowej pn: „Ptasie Oko” na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”;
•    liczne konkursy przyrodniczo-wędkarskie oraz sprawnościowe dla dzieci i młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami, w tym: rzut kaloszem na odległość, nauka praktycznego wędkowania na rzece Szprotawa, pod nadzorem profesjonalnych wędkarzy z Polskiego Związku Wędkarskiego. Złowiono kilkanaście wymiarowych ryb, które zwrócono naturalnemu środowisku;
•    z praktycznego wędkowania skorzystała także osoba niewidoma, która z powodzeniem i samodzielnie złowiła wymiarową płoć – radość była nie do opisania i z takiego doświadczenia mogła skorzystać tylko w DZPK Wrocław podczas Dni OFE.
Uczestników akcji Marszałka WD - Dni Otwarte Funduszy Europejskich, poczęstowano (nieodpłatnie) „rybacką” grochówka, kiełbaskami z rożna, kawą, herbatą oraz innymi przysmakami z ogniska.
W akcję promocyjną czynnie włączyły się także organizacje pozarządowe jak: Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica – Koło nr: 30 z Przemkowa; Ochotnicza Straż Pożarna; członkowie Stowarzyszenia Romów w Przemkowie.

Bardzo dziękuję Koordynatorowi Akcji – Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za umożliwienie przeprowadzenia akcji, a także wszystkim uczestnikom i moderatorom VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich:
Dyrektor DZPK Wrocław - Piotr Śnigucki.


Sporządził: Mieczysław Kowalski.