Z okazji obchodów Światowych Dni Ptaków Wędrownych w Parku Krajobrazowym „Chełmy” 20-go maja odbyło się pierwsze spotkanie na zbiorniku „Słup”.  Uczestnikami wycieczki były klasy piąte szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Męcince oraz Piotrowicach. Tematem przewodnim spotkania były wędrówki ptaków, kalendarz wędrówek wiosennych,  gatunki ptaków migrujących przez Nasz kraj oraz zwiastuny wiosny. Każdy z uczestników otrzymał swój pierwszy notatnik ornitologa z listą gatunków, które możemy zaobserwować na zbiorniku. Podczas wycieczki obserwowaliśmy i nasłuchiwaliśmy ptaki wodno-błotne oraz leśne. Wśród gatunków wodnych, najliczniej prezentowały się w okularze lunety:  perkoz dwuczuby, głowienka, tracz nurogęś. Nad taflą zbiornika żerowały wyczerpane długodystansowym przelotem  jaskółki dymówki, oknówki, jerzyki oraz rybitwy czarne i mewy śmieszki. W szuwarach zbiornika potwierdzały śpiewem swoją obecność trzciniaki i trzcinniczki. W lesie słychać było dopiero co przybyłe do kraju wilgi, słowiki, kapturki, pierwiosnki. Podczas całej trasy przemarszu towarzyszył Nam łabędź niemy, który wdzięcznie prezentował się młodym adeptom ornitologii obserwującym go przez lornetki.


   Ptakiem Światowych Dni Ptaków Wędrownych w PK „Chełmy” została rybitwa czarna, która nad zbiornikiem Słup jest obserwowana w stadach podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Jej wizerunek umieszczono na kotylionach upamiętniających pierwszą wycieczkę na zbiornik „Słup”. Pomimo kapryśnej pogody zarówno uczestnikom wycieczki jak i prowadzącym dopisywał dobry humor, co świadczy o tym, że spotkanie się podobało i na pewno będziemy je kontynuować w drugiej połowie roku, podczas migracji jesiennych.
   Szkoły zainteresowane uczestnictwem w kolejnych spotkaniach z przyrodą w ramach obchodów Światowych Dni Ptaków Wędrownych w PK „Chełmy” serdecznie zapraszamy do kontaktu z DZPK Oddział Legnica/Myślibórz.

1.jpg 2.jpg 3.jpg