W związku z dużym zainteresowaniem  zajęciami terenowymi z okazji obchodów Światowych Dni Ptaków w Parku Krajobrazowym „Chełmy” DZPK O/Legnica-Myślibórz zorganizował dwa wyjazdy ornitologiczne w dniach 4 i 11 października 2019 roku. Uczestnikami spotkania byli uczniowie szkół podstawowych w Męcince i Piotrowicach, sąsiadujących najbliżej z terenem zbiornika „Słup”, gdzie odbyły się obie wycieczki.
   Ptakiem Światowych Dni Ptaków w PK „Chełmy” (edycja jesienna) została gęgawa, która nad zbiornikiem Słup jest obserwowana w kluczach w trakcie jesiennych przelotów.
   Pomimo, że pogoda podczas pierwszego spotkania (4 października) nie dopieściła Nas było chłodno, pochmurnie i deszczowo udało się jednak podgrzać atmosferę zabawami na świeżym powietrzu. Ogromnym zaangażowaniem wykazali się uczestnicy zabawy „Bielik i śmieszki”, w której osoba udająca bielika próbowała złapać jak najwięcej śmieszek. Zabawa miała na celu pokazanie jak komunikują się pomiędzy sobą ptaki. Pozwoliła obserwować zachowania ptaków drapieżnych (polujących w pojedynkę) i współpracę ptaków mniejszych – grupujących się w stada. Tydzień później, na spotkaniu 11-go października przywitało Nas słońce dzięki czemu humory dopisywały Nam przez cały czas trwania wycieczki.


   Podczas zajęć omawialiśmy migracje jesienne ptaków, siedliska, w których możemy spotkać ptaki na tym terenie, historię powstania zbiornika „Słup”, a także obserwowaliśmy gatunki awifauny wędrujące przez zbiornik. Aby sprawnie wyszukiwać ptaki w locie nauczyliśmy się posługiwać lornetkami, co w ten sposób zachęciło niektórych z uczestników do zaplanowania zakupu takiego sprzętu obserwacyjnego na własny użytek. W poszukiwaniu ptaków wodnych pomogła Nam luneta, rozstawiona w kilku punktach obserwacyjnych na brzegu zbiornika. Wśród obserwowanych gatunków  mieliśmy przyjemność oglądać na wodzie: kormorany, łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, perkozy dwuczube, mewy srebrzyste i śmieszki oraz jaskółki oknówki.  W lasach słyszeliśmy i widzieliśmy dzięcioły: dużego i zielonego, sikory: bogatkę i modraszkę, rudzika, kosa, a nad lasem przelatywały sójki, krążyły myszołowy i kruki.
   Wędrując podczas  wypraw terenowych i obserwując przyrodę z bliska, poznajemy ją w najlepszy możliwy dla młodych ludzi sposób, dlatego szkoły zainteresowane uczestnictwem w kolejnych spotkaniach z przyrodą w ramach obchodów Światowych Dni Ptaków Wędrownych w PK „Chełmy” serdecznie zapraszamy do kontaktu z DZPK Oddział Legnica/Myślibórz.

00.jpg 01.jpg 02.jpg

03.jpg 04.jpg 05.jpg

06.jpg 07.jpg 08.jpg

09.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg


Sporządziła:Ewelina Klimczuk-Bereziuk