W październiku na terenie całej Polski obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Krajobrazu ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Z tej okazji organizowane są różne inicjatywy, do których w tym roku, już po raz drugi, dołączył się Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Celem działań informacyjnych i edukacyjnych jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat funkcji i ochrony krajobrazów, a w tym roku zwrócenie szczególnej uwagi na rolę wody w kształtowaniu krajobrazów i jej znaczenia dla środowiska. 

   
W dniu 23 października 2019 roku na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru odbyły się warsztaty edukacyjne i spacer krajoznawczy po ścieżkach i szlakach Borowego Jaru wzdłuż rzeki Bóbr, na odcinku od Wzgórza Bolesława Krzywoustego w Jeleniej Górze do Gościńca Perła Zachodu w Siedlęcinie. Uczestnikami spotkania byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze. Zagadnienia zajęć edukacyjnych dotyczyły ochrony środowiska, znaczenia wody w przyrodzie i wartości historycznych Borowego Jaru. Zrealizowane były one w formie gier i zabaw terenowych, co było wielkim uatrakcyjnieniem w poznawaniu terenu parku i odkrywania jego wartości przyrodniczych.  
Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem. Szkoła za udział w warsztatach edukacyjnych otrzymała certyfikaty uczestnictwa w Dniu Krajobrazu 2019 oraz zestawy publikacji przyrodniczych do biblioteki szkolnej, a każdy z uczestników broszurkę o parkach krajobrazowych i pamiątkową zawieszkę DZPK.    

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg


Uczestnicy spotkania edukacyjnego i spaceru krajoznawczego na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru z okazji obchodów Dnia Krajobrazu w 2019 roku.
a.jpg b.jpg c.jpg

d.jpg e.jpg f.jpg


Jesień w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru.