Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - Przemkowski Park Krajobrazowy, w dniach: 31 stycznia oraz 01 lutego i 02 lutego 2020 r., zorganizował obchody Światowego Dnia Mokradeł, pod hasłem:

"PRZEMKOWSKIE MOKRADŁA DLA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ”

   W spotkaniu przygotowanym i prowadzonym przez pracowników Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica, które miało charakter warsztatowo-plenerowy uczestniczyło 105 osób, w tym młodzież z Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie (z woj. lubuskiego i dolnośląskiego), Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Rejmonta w Wysokiej, Radni Rady Miejskiej w Przemkowie, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemkowie, członek Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Polkowicach.


Spotkanie podzielono na trzy etapy:
31 stycznia 2020 r. - pracownik edukacyjny DZPK Wrocław przedstawił prezentację na temat znaczenia i funkcji mokradeł w walce ze zmianą klimatu oraz dla zachowania bioróżnorodności na przykładzie obszaru wodno-błotnego w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Następnie przeprowadzono zabawy prezentujące sposoby zdobywania pokarmu przez bociany i ptaki drapieżne na terenie mokradeł. Spotkanie zakończyło kolorowanie przez młodzież plakatów tegorocznej edycji Światowego Dnia Mokradeł.
01 lutego oraz 02 lutego 2020 r. spacerowano po terenie mokradeł użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, prezentując gospodarkę stawową oraz występujące na mokradłach ptaki wodno-błotne. W plenerze omówiono znaczenie mokradeł oraz przedstawiono prowadzone przez DZPK Wrocław zabiegi czynnej ochrony. Uczestnicy dowiedzieli się o znaczeniu odtworzonych na trwałych użytkach zielonych starorzeczach; potrzebie zachowania małej retencji, odtwarzaniu siedlisk flory i fauny wodno-błotnej. Szczególną uwagę zwrócono na włączenie torfowisk w stabilizowanie emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmiany klimatu. Ważnym elementem edukacyjnym było wyjaśnienie możliwości magazynowania przez mokradła nadmiaru wód opadowych. Dzięki sprzyjającej aurze odwiedzono charakterystyczne łęgi olszowe podziwiając efekty pracy „pracy” rodzin bobrowych – w tym żeremia.
Wprawdzie uczestnicy musieli pokonać trasę około 6 km ale atrakcje jakimi są pond 800 metrowa kładka dydaktyczna prowadząca przez trzcinowiska i możliwość podziwiania ekosystemów rezerwatu „Stawy Przemkowskie” i użytku ekologicznego zrekompensowała tą pozorną niedogodność. Pozorną – gdyż obcowanie z przyrodą na świeżym powietrzu wpływa pozytywnie na organizm ludzki. Wspólne ognisko i poczęstunek nad rzeką Szprotawą zakończyły spotkanie.
Partnerami spotkania byli: Samorząd Miasta Przemków; Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Legnica - Koło nr 30 PZW w Przemkowie.