W ramach Dni Karpia 2020 Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował wydarzenie o charakterze edukacyjnym pod tytułem „Dzień otwarty Centrum Bioróżnorodności”. Przez całą sobotę 12 września każdy zainteresowany tematyką przyrodniczą, szczególnie tą związana z obszarem Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, mógł obejrzeć ekspozycję przyrodniczą w Centrum Bioróżnorodności nad zalewem w Miliczu oraz posłuchać opowieści o ptakach, ssakach, gadach i bezkręgowcach.
Na co dzień Centrum Bioróżnorodności stanowi pozaszkolną placówkę edukacyjną dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, która jest prowadzona przez terenowych pracowników Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (DZPK). Obiekt służy także jako biuro terenowe DZPK w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, a więc nie jest dostępny dla przeciętnego turysty. Jednak w ramach Dni Karpia 2020 Centrum otworzyło swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych przyrodą i funkcjonowaniem Służby Parku Krajobrazowego.


Zwiedzającym udostępniono eksponaty ptaków, ssaków i gadów oraz bezkręgowców, które służą jako pomoce dydaktyczne podczas prowadzenia zajęć z uczniami. Pracownicy DZPK opowiadali historie o zwierzętach i roślinach występujących na terenie Parku oraz w rezerwacie „Stawy Milickie”, a także służyli wyjaśnieniami i odpowiadali na liczne, niekiedy dociekliwe pytania. Dodatkowym urozmaiceniem ekspozycji przyrodniczej była także stała wystawa fotografii ptaków wodno-błotnych autorstwa Piotra Śniguckiego, która cieszyła się zainteresowaniem zwiedzających.
   Wszystkim, którzy w tym dniu odwiedzili Centrum Bioróżnorodności, zapewne na długo pozostaną w pamięci zwierzęta takie jak bóbr, wydra, jenot czy bielik. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zbiory ptasich jaj i muszle wielkich małży, które żyją w tutejszych wodach – szczeżui wielkiej i szczeżui chińskiej. Ponadto każdy uczestnik wydarzenia otrzymał wydawnictwa promujące walory parku krajobrazowego, a pierwszych trzydzieści osób obdarowano bonami Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” uprawniającymi do odbioru pamiątek związanych z Dniami Karpia.
W sumie Centrum Bioróżnorodności zwiedziło ponad 50 osób, zarówno z rejonu Milicza, jak też z dalszych części Polski. Natomiast pracownicy DZPK czuwali także nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego – nakładaniem maseczek, dezynfekcją rąk i utrzymaniem dystansu. Zdaniem pracowników terenowych DZPK „Dzień otwarty Centrum Bioróżnorodności” wyszedł na przeciw oczekiwaniom turystów i mieszkańców Milicza wskazując na potrzebę istnienia takiej placówki edukacyjnej.

Oprac. C. Tajer