Łąki i pastwiska to wspólne dzieło sił przyrody i człowieka. Dobrym tego przykładem jest gospodarowanie na łąkach użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, będących w trwałym zarządzie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.
Aby jeszcze skuteczniej chronić takie cenne tereny DZPK nawiązało współpracę z Fundacją „CENTAURUS”, która od szeregu lat zajmuje się ratowaniem niechcianych zwierząt gospodarskich – porzucanych przez właścicieli i przeznaczanych na ubój lub pochodzących z instytucji rozrywkowych. Fundacja pomaga im wrócić do zdrowia oraz daje szansę na lepsze życie. DZPK udostępniło Fundacji pod wypas około 300 ha łąk zajmujących część użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. Obecnie znajdują się tam konie różnych ras w stadzie liczącym około 350 sztuk.Zwierzęta mają również zabezpieczone odpowiednią ilości siana na okres zimowy – pochodzącego właśnie z tych z łąk. Spędzą także tam zimę – są to hucuły, koniki polskie i wiele typów kuców – konie, które (jeśli są zdrowe i w dobrej kondycji) nie potrzebują stajni - wystarczy im wiata z otwartym wejściem, w której mogą się schronić przed słońcem, wiatrem lub opadami deszczu i śniegu. Łąki przemkowskie mają ogromne znaczenie zoohigieniczne, korzystnie wpływają na zdrowie, kondycję i odporność zwierząt. Sprzyjają temu różne zioła i krzewy rosnące na użytku. Łąki to nie tylko baza pokarmowa – obszar ten spełnia także potrzeby socjalne, zapewnia swobodę poruszania się, a duże przestrzenie minimalizują ryzyko wypadków i urazów wśród zwierząt. Ważne są też suche, piaszczyste wzgórza – idealne miejsca do odpoczynku, zaś niewielkie grupy drzew i krzewów dają zwierzętom naturalne schronienie. Wypasanie łąk Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Wprost przeciwnie, daje wiele korzyści. Pomiędzy runią pastwiskową a zwierzętami zachodzą specyficzne relacje: udeptywanie gleby i darni, zgryzanie roślin, selektywne ich pobieranie (zjadanie określonych gatunków), pozostawianie odchodów i wiele innych. Takie elementy tworzą wyjątkowy ekosystem. Ponadto – jak wykazała praktyka - ekstensywny wypas skutecznie wspiera czynną ochronę ptaków z rzędu siewkowych w dolinie rzek. Odpowiednio prowadzony, tworzy korzystną dla tych ptaków mozaikę niskiej i wyższej roślinności oraz odsłoniętą miejscami glebę. Bezkręgowce żerujące na odchodach bydła i koni stanowią istotny składnik diety piskląt tych gatunków. Prócz nich z wypasanych terenów przemkowskich łąk korzystają żurawie, gąsiorki, podróżniczki i nawet bieliki - jedne z naszych największych skrzydlatych drapieżników. Jak widać „współpraca popłaca” - człowiekowi, koniom i dzikiej przyrodzie.

Bielik poszukujacy pokarmu fot. P.Snigucki.jpg Blotniak lakowy fot. P.Snigucki.jpg Chodzmy dalej - tam trawa jest lepsza fot. P.Snigucki.jpg

Cos ci powiem na ucho fot. P.Snigucki.jpg Czajka fot. P.Snigucki.jpg Dziezba fot. P.Snigucki.jpg

Leczak czyli brodziec lesny fot. P.Snigucki.jpg Pelen wypas fot. P.Snigucki.jpg Podrozniczek fot. P.Snigucki.jpg

Przemkowskie Bagno z lotu ptaka fot. P.Snigucki.jpg Srokosz fot. P.Snigucki.jpg Szczesliwe konie fot. P.Snigucki.jpg

Widzimy Cie fot. P.Snigucki.jpg Wielkie przestrzenie zapraszaja do galopu fot. P.Snigucki.jpg Zurawie fot. P.Snigucki.jpg