Skalnik (945 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Rudaw Janowickich na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Cel wielu turystów przyjeżdżających w region jeleniogórski spragnionych wędrówek górskich i podziwiania pięknych krajobrazów. Skalnik zaliczany jest do Korony Sudetów i Korony Gór Polski. Do tej pory nie był on wyposażony w infrastrukturę informacyjną i często mylony z położonym w niewielkiej odległości od niego punktem widokowym. W tym roku, przy niebieskim szlaku turystycznym i na najwyżej położonym miejscu Rudaw Janowickich postawiona została tablica informacyjna z inicjatywy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. W pracach montażowych uczestniczyli harcerze z hufca Kornela Makuszyńskiego z Głowna pod kierunkiem inicjatorów ścieżki dydaktycznej im. Janusza Boisse - absolwentów I LO im M. Kopernika z Łodzi oraz pracowników Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Śnieżka.

Dodatkowym, ważnym dla sympatyków gór, którzy chcą upamiętnić swój pobyt tj. zdobycie szczytu, elementem wyposażenia miejsca jest zamontowana w listopadzie 2020 roku skrzynka z pieczątkami. Estetycznie wykonana skrzynka, której fundatorem jest Klub Zdobywców Korony Gór Polski przywieszona jest na tablicy informacyjnej Skalnika. Wyrażamy nadzieję, że nowe elementy infrastruktury nie zostaną szybko zniszczone i przez długi czas będą służyły wszystkim turystom odwiedzającym najwyższy szczyt Rudaw Janowickich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w w/w projekty i prace.