Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - Przemkowski Park Krajobrazowy, w dniu 02 lutego 2021 r., zorganizował obchody Światowego Dnia Mokradeł, pod hasłem:

"NIEROZŁĄCZNE – WODA, MOKRADŁA i ŻYCIE
PRZEMKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY”

W obchodach Światowego Dnia Mokradeł o charakterze TERENOWYM, w tym wyjątkowym roku, w związku obostrzeniami wynikającymi z epidemii wirusa Sars-Cov-2, mogła uczestniczyć tylko jedna grupa pięcio-osobowa. Dla pozostałych zainteresowanych osób, przygotowano materiały nt. mokradeł przemkowskich do pobrania z naszego konta Facebook w mediach społecznościowych - link: www.facebook.com/centrum.salamandra

Dnia 02 lutego 2021 r. zorganizowano spacer na terenie mokradeł użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, podczas którego, zaprezentowano gospodarkę stawową oraz występujące na mokradłach ptaki wodno-błotne w obszarze rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie” – na terenie objętym Konwencją Ramsarską; Europejskiej Sieci Ekologicznej (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie"; w Przemkowskim Parku Krajobrazowym oraz dolinie nizinnej rzeki Szprotawa.
W plenerze omówiono znaczenie mokradeł oraz przedstawiono prowadzone przez DZPK Wrocław zabiegi czynnej ochrony m.in. odtworzenie dawnych starorzeczy na trwałych użytkach zielonych; zachowanie małej retencji, odtworzenie zanikających siedlisk flory i fauny wodno-błotnej, a przede wszystkim włączenie mokradeł (torfowisk) w stabilizowanie emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmiany klimatu, a także magazynowanie nadmiaru wód opadowych. Ponadto, zaprezentowano charakterystyczne łęgi olszowe z żeremiami oraz efekty „pracy” rodzin bobrowych.
Wędrówka po Przemkowskich Mokradłach to przejście trasy (ok. 6 km), w tym kładką dydaktyczną (861 m), wejście na wieżę widokową (16 m wysokości) usytuowaną na pograniczu rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie" (1046 ha) oraz użytku ekologicznego "Przemkowskie Bagno" (1696 ha), przedstawienie funkcjonowania „zabytkowego” jazu na rzece Szprotawa.
Zachęciliśmy również do samodzielnego odwiedzania proponowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, miejsc na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego lub skorzystania z naszych edukatorów, prowadzących

CAŁOROCZNE TERENOWE ZAJĘCIA PRZYRODNICZE.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
DZPK Oddział Legnica - Piotrowice 89, 59-170 Przemków
tel./faks: 76 831 09 24; kom. 502 753 282 lub 509 761 055; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.